blog

  Kleinere kring van belanghebbenden bij omgevingsvergunning milieu. Raad van State hanteert nieuw (strenger) toetsingskader

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 25 maart 2016 Laatste update: 14 augustus 2019
  Afbeelding voor Kleinere kring van belanghebbenden bij omgevingsvergunning milieu. Raad van State hanteert nieuw (strenger) toetsingskader

  Bij uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) heeft de Raad van State kenbaar gemaakt voortaan een strenger toetsingskader te hanteren voor het begrip belanghebbende bij een omgevingsvergunning milieu (artikel 2.1, eerste lid, sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).  Wat verandert er?

  Om als belanghebbende te worden aangemerkt bij een omgevingsvergunning voor milieu moet aannemelijk zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden.

  Op grond van eerdere jurisprudentie was het toetsingskader minder streng. Op grond van die rechtspraak waren eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden belanghebbende. Daarbij was niet van belang in welke mate milieugevolgen zouden kunnen worden ondervonden.

  In andere omgevingsrechtgebieden hanteerde de Raad van State al een strenger toetsingskader. Verlangd werd dat sprake zou kunnen zijn van hinder van enige betekenis om als belanghebbende aangemerkt te kunnen worden. De Raad van State heeft in de uitspraak van 16 maart 2016 besloten om ten aanzien van het begrip belanghebbende bij de omgevingsvergunning voor milieu aan te sluiten bij deze strengere toets en voortaan één lijn te hanteren.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Franc Pommer