blog

  Koopplicht provincies vervalt

  Afbeelding voor Koopplicht provincies vervalt

  Eigenaren van gronden die zijn gelegen in een natuur- of beheersgebied hadden voorheen een gegarandeerde koper: de provincie. Voor de realisatie van de doelen op het gebied van natuur en landschap waren de provincies verplicht om gronden aan te kopen indien de gronden waren gelegen in een natuur- of beheersgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Ecologisch Hoofdstructuur. Onlangs is deze ‘koopregeling’ gewijzigd. Hoe zit dat precies?

  Koopplicht

  De koopplicht was opgenomen in artikel 5 van de Regeling inrichting landelijk gebied. Eigenaren van gronden die bijvoorbeeld in de Ecologische Hoofdstructuur waren gelegen, waren verzekerd van een koper voor een marktconforme prijs. In de praktijk kocht het Bureau Beheer Landbouwgronden (namens de provincies) de gronden op. De betrokken provincie kon de grond vervolgens benutten voor het realiseren van de natuur- en landschapsdoelen. In de Regeling inrichting landelijk gebied was ook een mogelijkheid opgenomen voor de provincies op de koopplicht op te schorten. Het merendeel van de provincies had gebruik gemaakt van deze opschortingsmogelijkheid in verband met een tekort aan financiële middelen.

  Koopplicht vervalt

  Staatsecretaris Van Dam constateert dat vrijwel alle provincies gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de koopplicht op te schorten. Daarnaast is in het Bestuursakkoord natuur afgesproken dat per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheden en middelen voor gebiedsgericht beleid van het Rijk naar de provincies overgaan. Door deze decentralisatie en de afbouw van de taken van het Bureau Beheer landbouwgronden zijn de provincies ook volledig verantwoordelijk voor grondverwerving met het oog op te realiseren doelstellingen in het landelijk gebied. Gezien deze omstandigheden heeft volgens de staatssecretaris de koopplicht haar betekenis verloren. Per 23 januari 2016 is de koopplicht vervallen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap