blog

  Kunnen appartementsgerechtigden hun landgoed laten rangschikken op grond van de Natuurschoonwet 1928?

  Paul Herder Publicatiedatum: 5 augustus 2016
  Afbeelding voor Kunnen appartementsgerechtigden hun landgoed laten rangschikken op grond van de Natuurschoonwet 1928?

  Eigenaren van landgoederen kunnen gebruik maken van verschillende fiscale faciliteiten op grond van de Natuurschoonwet 1928. Om gebruik te kunnen maken van die fiscale faciliteiten moet het landgoed gerangschikt zijn. In de Natuurschoonwet 1928 is opgenomen dat niet alleen de eigenaar van een onroerende een landgoed kan laten rangschikken. Ook de vruchtgebruiker en de erfpachter komen daarvoor in aanmerking. Hoe zit dat met appartementsgerechtigden? Kunnen appartementsgerechtigden hun onroerende zaak laten rangschikken op grond van de Natuurschoonwet 1928?

  Natuurschoonwet 1928

  In Nederland liggen veel landgoederen die typerend zijn voor het traditionele Nederlandse landschap. In de Natuurschoonwet 1928 zijn voor landgoederen fiscale faciliteiten opgenomen om deze landgoederen te beschermen tegen de versnippering en tegen een exploitatie die schadelijk is voor het specifieke karakter van het landgoed. Om voor de fiscale faciliteiten in aanmerking te komen, moet het landgoed zijn gerangschikt. Eén van de voorwaarden om het landgoed te laten rangschikken is dat je eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter bent. 

  Appartementsrechten

  Onlangs kwam in een zaak bij de Raad van State de vraag aan de orde of ook appartementsgerechtigden de onroerende zaak kan laten rangschikken op grond van de Natuurschoonwet 1928. De staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën hadden de rangschikking van een landgoed ingetrokken omdat appartementsgerechtigden geen eigenaar zouden zijn op grond van de Natuurschoonwet 1928. Elk van de zes appartementsrechten had 1/6 aandeel in het landgoed en daarnaast het exclusieve gebruik van één van de appartementen. De Raad van State is hierover duidelijk. Ook appartementsgerechtigden kunnen hun onroerende zaak laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. Daarbij betrekt de Raad van State dat de appartementsgerechtigden, evenals mede-eigenaren, samen het onverdeelde eigendom hebben van de onroerende zaak met daarnaast een exclusief gebruiksrecht van bepaalde gedeelten van de grond en het gebouw. 

  Kortom:

  De appartementsgerechtigden kunnen, net zoals mede-eigenaren, de onroerende zaak laten rangschikken op grond van de Natuurschoonwet 1928. Is jouw rangschikking op onjuiste gronden ingetrokken? Neem dan gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans