blog

  Nieuws over de pacht

  Els Harbers Publicatiedatum: 24 mei 2016 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Nieuws over de pacht

  Nieuwe pachtnormen

  De staatssecretaris heeft afgelopen 23 mei 2016 de aanpassing van de pachtnormen over 2016 bekend gemaakt. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor reguliere pachtovereenkomsten zijn vastgesteld per pachtprijsgebied. Het verschilt van een verlaging van 6% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied tot een verhoging in het gebied Waterland en Droogmakerijen van 34%. Het loopt dus nogal uiteen. Op de pagina via deze link staat het overzicht per gebied. Voor agrarische bedrijfsgebouwen is een verhoging van 1,06% bepaald en voor agrarische woningen bedraagt de verhoging 2,1%.

  Wijziging pachtregelgeving

  Er is nieuws te melden op het front van de aangekondigde wijziging van de pachtregelgeving.

  Hoe zat het ook al weer?

  In de zomer van 2014 werd tussen een aantal organisaties onder leiding van initiatiefnemers mrs Valk, Snijders en Verbakel-Van Bommel een akkoord bereikt omtrent een wijziging van het pachtstelsel. Dat werd het Akkoord van Spelderholt genoemd. Over enkele punten was men het nog niet eens, zoals bijvoorbeeld het overgangsrecht voor zittende pachters. Daarom werd het een deelakkoord genoemd. Het akkoord bevat een nieuw stelsel met verschillende pachtvormen, zoals een nieuwe reguliere pacht, loopbaanpacht en flexibele pacht. Het akkoord is naar de staatssecretaris gezonden die aankondigde wetgeving conform de hoofdlijnen van het akkoord  te zullen gaan voorbereiden. Langzamerhand brokkelde de steun voor het akkoord echter af, zoals bleek tijdens een rondetafelgesprek met leden van de Tweede Kamer in maart 2015. Nadat in november 2015 een gesprek met de staatssecretaris, organisaties en initiatiefnemers had plaatsgevonden, werd opnieuw een overleg gearrangeerd. Dat heeft recent geleid tot een nieuw akkoord, door de initiatiefnemers het Eindakkoord van Spelderholt genoemd. Er is inmiddels een akkoord op alle hoofdlijnen en daarmee niet langer een deelakkoord. Echter het heeft wel geleid tot het afhaken van twee organisaties, te weten de BHLB en het NAJK.

  Wat zijn nu de hoofdlijnen van dit Eindakkoord?

  • De reguliere pachtovereenkomst blijft bestaan, met een vrije aanvangsprijs zonder pachtprijstoetsing. Prijstoetsing op termijn mogelijk, toetsing aan gemiddelde marktprijzen.
  • Er wordt een loopbaanpacht geïntroduceerd, pacht voor minimaal 25 jaar en niet eindigend voor AOW-leeftijd, geen prijstoetsing.
  • De teeltpacht blijft bestaan voor de duur van één- of meerjarige teelten, waarmee een relatief hoog rendement wordt behaald, geen prijstoetsing.
  • Flexibele pacht. Deze vervangt de geliberaliseerde pacht. Deze kan worden gebruikt bij zowel hoeves, gebouwen en los land. Prijstoetsing op verzoek mogelijk. Maatstaf is de gemiddelde marktprijs van vergelijkbare pachtobjecten, waarbij de 10% hoogste en 10% laagste prijzen buiten beschouwing worden gelaten.
  • Voor zittende pachters komt een overgangsregeling met betrekking tot de wijziging van de pachtprijstoetsing voor reguliere pachtovereenkomsten. Deze houdt kort gezegd in dat voor zittende pachters het oude recht blijft gelden en dat voor pachtafhankelijke bedrijven geldt dat bij een indeplaatsstelling of medepachterschap binnen 30 jaar na de inwerkingtreding ook voor de opvolger het oude recht blijft gelden.

  Het eindakkoord is naar de staatssecretaris gestuurd. Hij heeft aangekondigd het slotakkoord te bestuderen en binnenkort zijn standpunt te laten weten. Dan zal duidelijk worden of dit eindakkoord zal leiden tot gewijzigde wetgeving. Wordt vervolgd!

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams