blog

  Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergunning en intrekken bouwvergunningen voor varkensstallen: Raad van State stelt gemeente Hulst in het gelijk

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 28 mei 2015 Laatste update: 10 september 2021

  In 1994 kregen twee varkenshouders van de gemeente Hulst een bouwvergunning voor het bouwen van varkensstallen. Intensieve veehouderij was in het toen geldende bestemmingsplan toegestaan, maar werd in later vastgestelde bestemmingsplannen uitgesloten. Pas in 2011 vroegen de varkenshouders een omgevingsvergunning voor milieu aan. Zij weigerden de aanvraag uit te breiden tot afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente Hulst had hen hiertoe in de gelegenheid gesteld, omdat de geldende bouwvergunningen niet zagen op het gebruik van gronden rondom de stallen en intensieve veehouderij daar niet was toegestaan. In de visie van de gemeente was sprake van onlosmakelijke activiteiten (artikel 2.7 lid 1 Wabo). Burgemeester en wethouders lieten daarom de aanvragen buiten behandeling. Onderwijl trokken burgemeester en wethouders ook de in 1994 verleende bouwvergunningen in. De Raad van State (uitspraak van 27 mei 2015 met nr. 201408307/1) neemt de gemeentelijke visie over en oordeelt in hoger beroep dat burgemeester en wethouders de vergunningaanvragen terecht buiten behandeling hebben gelaten. Ook de beslissing tot intrekking van de bouwvergunningen houdt stand. Van belang daarbij is dat niet de overige voor realisatie van de stallen benodigde vergunningen werden

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot