blog

  Omvang spuitzone: representatieve invulling

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 5 juni 2015

  In een bestemmingsplan stond de gemeenteraad van Loon op Zand op 27 meter afstand van een boomteeltbedrijf woningbouw toe en op een afstand van 17 meter speelvoorzieningen. De boomteler kwam bij de Raad van State tegen deze planregeling op. Hij was namelijk van oordeel dat de planregeling beperkingen voor zijn bedrijfsvoering zou opleveren. De Raad van State overweegt op dit beroep dat een ruimtelijke scheiding van 50 meter over het algemeen niet onredelijk wordt geacht, maar met een deugdelijke motivering ook een kortere afstand acceptabel kan zijn. In zijn beroep nam de boomteler tot uitgangspunt dat bij het bepalen van de ruimtelijke scheiding tussen de bedrijfs- en woonfunctie van de maximale planologische mogelijkheden voor zijn bedrijf zou moeten worden uitgegaan. Dat nuanceert de Raad van State in de uitspraak van 27 mei 2015 met zaaknummer: 201410309/1. De Raad van State bepaalt dat de representatieve bedrijfssituatie tot uitgangspunt mag worden genomen. Tegen de achtergrond van de toepasselijkheid van het Activiteitenbesluit brengt de Raad van State daarom de feitelijke situatie precies in beeld. De gebruikelijke teeltwijze, de aanwezigheid van een watergang en een ondergrondse leiding (die teeltbeperkingen met zich meebrengt) en spuittechnieken betrekt de Raad van State in haar beoordeling. De Raad van State komt tot het oordeel dat de planregeling voor de boomteler geen extra belemmeringen oplevert, maar ook dat het woon- en leefklimaat bij de nieuw te bouwen woningen en de gezondheid van de spelende kinderen niet in het geding is. De planregeling blijft dus in stand.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor Claudia Lap