blog

  Ondernemer in ruste; illegaal in de bedrijfswoning?

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 7 april 2017
  Afbeelding voor Ondernemer in ruste; illegaal in de bedrijfswoning?

  Wanneer een ondernemer zijn bedrijf staakt, maar in de bedrijfswoning blijft wonen, rijst de vraag of hij het bestemmingsplan overtreedt.
  Vanzelfsprekend hangt het antwoord op deze vraag af van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ervan uitgaande dat het bestemmingsplan bewoning door burgers op een perceel met een bedrijfsbestemming verbiedt (hetgeen in de regel het geval is) en de (voormalige) ondernemer ook geen beroep kan doen op het overgangsrecht, is in beginsel sprake van een overtreding.
  Dit ligt anders indien de (voormalige) ondernemer de bedrijfsgebouwen noch de gronden verkoopt, verhuurt, verpacht of anderszins in gebruik geeft aan een derde.
  Onder die omstandigheden kan aan de woning de hoedanigheid van een woning behorende bij het bedrijf niet worden ontzegd, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling overwoog dit reeds in haar uitspraak van 8 november 2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AZ1730) en heeft dit op 29 maart 2017 herhaald (ECLI:NL:RVS:2017:868).
  Deze uitspraken hebben betrekking op agrarische bedrijfswoningen, maar voor niet-agrarische bedrijfswoningen geldt naar mijn mening hetzelfde.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster