blog

  Ontschotten of niet?

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 25 maart 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Ontschotten of niet?

  Bij brief van 3 maart 2016 heeft staatssecretaris Van Dam zijn plannen rond het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee ontvouwd. Op het ministerie van economische zaken wordt nu gewerkt aan vertaling daarvan in een wetsvoorstel. Staatssecretaris Van Dam rekent er op dit wetsvoorstel vóór afloop van het zomerreces aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Eerst moet nog advies worden ingewonnen bij de Raad van State. Er zijn ondertussen nog harde noten te kraken. Op vragen vanuit de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris geantwoord, dat hij bereid is om in het wetsvoorstel een voorziening op te nemen die uitwisseling tussen varkens- pluimvee- en fosfaatrechten mogelijk maakt.

   Uitwisselbare rechten: koerswijziging regering

  Op de mogelijkheid om rechten tussen sectoren uit te wisselen, hebben melkveehouders enige tijd geleden al voorzichtig geanticipeerd door varkensrechten aan te kopen. Toenmalig staatssecretaris Dijksma was duidelijk in haar reactie. Uitwisselbaarheid van rechten tussen sectoren zit er niet. Daar denkt staatssecretaris Van Dam dus anders over. Maar een gelopen koers is dit zeker nog niet. De meningen in de Tweede Kamer zijn zeer verdeeld. Er kleven voor- en nadelen aan het uitwisselen van rechten tussen sectoren. Zo kan uitwisselbaarheid een bijdrage leveren aan oplossing van de problemen in de varkenshouderij. Bovendien zal uitwisselbaarheid – in positieve zin –  van invloed zijn op de prijs van verhandelbare fosfaatrechten. En evident is ook dat extra rechten meer perspectief op groei in de melkveehouderij geven. Daar staat tegenover dat een prijsstijging van varkensrechten valt te verwachten en dat is nadelig voor de dynamiek in die sector. Ook in de sector zijn de meningen verdeeld.

  Debat in de Tweede Kamer

  Gisteren zou de Tweede Kamer debatteren over de situatie in de melkveehouderij. Dat debat vond geen doorgang omdat prioriteit werd gegeven aan een debat over de aanslagen in Brussel. Ook dat debat ging – op het laatste moment – niet door. Een nieuwe datum voor het debat is nog niet bekend. Maar voorlopig is de inzet van staatssecretaris Van Dam duidelijk. Hij opteert voor uitwisselbaarheid. Die mogelijkheid gaat hij echter niet rechtstreeks in de wet opnemen. De wet zal een basis bieden voor een algemene maatregel van bestuur die uitwisseling tussen varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten mogelijk maakt. Zelfs als het wetsvoorstel de eindstreep haalt, is er nog een stap nodig om ontschotting daadwerkelijk in te voeren. Of groei via dit spoor kan worden gerealiseerd blijft dus nog even ongewis. Hoe dan ook zet dit spoor de AMvB grondgebonden groei niet opzij. Houdt dat in het oog!

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Franc Pommer