blog

  Oude stallen, nieuw leven

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 1 oktober 2015
  Afbeelding voor Oude stallen, nieuw leven

  Op 23 september 2015 organiseerde ons kantoor (mede) het symposium ‘Oude stallen, nieuw leven’  tijdens de beurs ‘Bedrijvig Land van Cuijk en Noord-Limburg 2015’.  Raymond Derks van ZLTO schetste het probleem in cijfers: in de komende jaren zullen circa 24.000 agrarische bedrijven stoppen. Dat zijn steeds meer boerderijen met grote stallen, die ongeschikt zijn voor gangbare vormen van wonen en werken. Die 24.000 bedrijven laten 32 miljoen vierkante meter aan gebouwen achter. Als de verwachting uitkomt zorgt dit voor een leegstand van 15 miljoen vierkante meter (!) aan bedrijfsgebouwen. Kortom: de uitdaging is extreem groot. Wethouder Poel van de gemeente Cuijk wees op de mogelijkheden die het huidige beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing reeds biedt. Gelet op de enorme opgaven waarvoor partijen staan, vermoed ik echter dat dit beleid bijgesteld zal moeten worden.

  Inspiratie vanuit het stedelijk gebied

  Het Honigcomplex in Nijmegen kan dienen als voorbeeld van hoe het anders kan. Arie-Willem Bijl van Titaannetwerk vertelde vol passie over dit inspirerende project. Dankzij een slim en onconventioneel concept is men er in geslaagd met een mix van tijdelijke functies in de leegstaande gebouwen en buitenruimte van de voormalige Nijmeegse Honigfabriek te werken aan waardecreatie voor het Waalfrontgebied.

  Aanpak

  Het landelijk gebied schreeuwt om een vergelijkbare aanpak. Voorlopig staat met name de wet- en regelgeving hieraan in de weg, hetgeen voor een groot deel ook begrijpelijk is. Martijn Gerards van BRO pleitte voor een andere mindset: niet de regels, maar de omgevingskwaliteiten leidend laten zijn voor een nieuwe functie op een agrarisch perceel.

  De ‘stopper’ doet er verstandig aan tijdig te starten met de voorbereidingen van het proces van erftransformatie en het speelveld goed te overzien. Het schema dat je als download bij deze blog aantreft, het schema dat ik tijdens het symposium heb toegelicht, kan daarbij behulpzaam zijn.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt