blog

  Overtreding Meststoffenwet niet bewezen

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 12 juni 2015 Laatste update: 10 september 2021

  Aan de erven van een overleden veehouder legt de Staatssecretaris van Economische Zaken de (voor particulieren) maximum boete op van € 45.000 vanwege overtreding van artikel 7 van de Meststoffenwet. Bij de aanvoer van mest (na het overlijden van de veehouder) op tot bij het bedrijf behorende landbouwgronden is volgens de Staatssecretaris de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen, de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm fors overschreden. De aanvoer van mest zou moeten blijken uit door het AGR/GPS-systeem gegenereerde coördinaten van losmeldingen, visuele waarnemingen van AID-ambtenaren, een getuigenverklaring en de administratie van de vervoerders. Meer specifieke informatie is in het boetebesluit niet vermeld. De erven vechten het boetebesluit aan, maar bij de rechtbank slaagt het beroep niet. In hoger beroep (uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven van 7 mei 2015, AWB 13/591) boeken de erven wel succes. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is van mening dat de Staatssecretaris het boetebesluit heeft gebaseerd op onvoldoende verifieerbare gegevens. GPS-coördinaten ontbreken, net als een koppeling aan een Vervoersbewijs Dierlijke Mest en vermelding van hoeveelheden mest, mestcodes en gehaltes stikstof en fosfaat. De getuigenverklaring blijkt een anonieme verklaring van een voorbijganger die geen ruzie wil en daarom geen getuigenverklaring wil afgeven. Al met al komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven tot de conclusie dat de aangedragen gegevens onvoldoende verifieerbaar zijn om te kunnen bewijzen dat de genoemde vrachten zijn gelost op de grond van het bedrijf van de erven. Ook de visuele observaties van de controle-ambtenaren maken dat niet anders, omdat die niets zeggen over de hoeveelheden mest die gelost zouden zijn. Omdat een aantal vrachten door de Staatssecretaris niet zijn bewezen en daarom buiten beschouwing moeten blijven concludeert het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat geen sprake is van overtreding van enige gebruiksnorm. Het boetebesluit sneuvelt dus vanwege slechte bewijsvoering.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren