blog

  Pilotzaken PAS op zitting

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 27 oktober 2016
  Afbeelding voor Pilotzaken PAS op zitting

  Zittingsdata bekend

  Op 6 juli 2016 blogde mijn collega Renske van Dreumel onder meer over de beslissing van de Raad van State om negen zaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te clusteren en als ‘pilotzaken’ te behandelen. 

  De pilot is bedoeld om principiële rechtsvragen over de PAS te beantwoorden. Inmiddels is bekend dat de Raad van State de pilotzaken op woensdag 30 november en donderdag 1 december 2016 ter zitting zal behandelen, zo blijkt uit een persbericht dat de Raad van State recent publiceerde.

  Pilotzaken

  Sinds de inwerkingtreding van de PAS op 1 juli 2015 is in diverse beroepszaken bij de Raad van State aangevoerd dat de PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Verder is de juistheid van enkele technische aspecten van de PAS en het rekeninstrument AERIUS ter discussie gesteld. De Raad van State heeft besloten negen zaken als pilotzaak te behandelen. Het betreft zaken over het weiden van vee en bemesten van gronden waarvoor geen Nbw-vergunning meer nodig is en zaken waarbij, op grond van de PAS, Nbw-vergunningen met ontwikkelingsruimte zijn verleend voor agrarische bedrijven. PAS-zaken die geen onderdeel van de pilot zijn, worden aangehouden totdat de Raad van State uitspraak in de pilotzaken heeft gedaan.

  Blog

  Wij zullen je via deze blogsite van het verloop van de zittingen op de hoogte houden.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams