blog

  Plattelandswoning: problematiek rond luchtkwaliteit voorlopig nog niet opgelost

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 1 mei 2015

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 februari 2015 een bestemmingsplan van de gemeente Weert vernietigd omdat de regeling van een plattelandswoning is strijd bleek met fijnstofnormen waaraan op grond van de Wet milieubeheer moet worden getoetst. De Raad van State heeft deze uitspraak in een andere beroepszaak ondertussen herhaald. Naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op 27 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de problematiek rond luchtkwaliteit bij plattelandswoningen. Gisteren is deze brief besproken in de Commissie voor Infrastructuur en Milieu. De minister heeft nog geen oplossing gevonden en laat weten in overleg te gaan met lokale overheden. De minister gaat bovendien onderzoeken of er binnen de Europese regels voor luchtkwaliteit mogelijkheden zijn om de regeling zoals die oorspronkelijk is beoogd, te kunnen behouden. Als die ruimte er niet is, zal de minister zo nodig op Europees niveau aanpassing van de regelgeving gaan bespreken.

   

   

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt