blog

  Melkveehouderij

  Publicatiedatum: 13 november 2015
  Melkveehouderij

  Hoewel de melkprijs iets stijgt pakken toch donkere wolken zich samen boven de melkveehouderij: de fosfaatrechten komen er aan. Op zich kan dat eigenlijk geen verrassing zijn. Al voor de afschaffing van het melkquotum begon de melkveehouderij aan een flinke groeispurt die ook nog niet is beëindigd. Nieuwe stallen worden bijgebouwd, vee aangekocht, extra melkrobots aangeschaft. Dat alles in de verwachting dat de vraag naar melk zal blijven toenemen. De euforie na wat door sommigen als ‘bevrijdingsdag’ werd aangeduid (1 april 2015) duurde maar kort want op 2 juli kondigde de regering een nieuw productieplafond aan: de fosfaatrechten. Noodzakelijk, want er komen teveel dieren en er ontstaat een mestoverschot en een te hoge fosfaatproductie om de zgn. derogatie van de Europese Unie te kunnen behouden. Daarmee komt de melkveehouderij onder een vergelijkbaar regime als de varkenshouders met hun varkensrechten en de pluimveehouders met de pluimveerechten. Melkveehouders zullen dus een fosfaatquotum toegewezen krijgen op basis van het in 2014 gehouden aantal dieren. Er komt een knelgevallenregeling voor boeren die tussen 2014 en 2 juli 2015 hebben uitgebreid. De vraag is nu: hoe ruim is zal die regeling worden? Als hij ruimhartig wordt opgezet zal dat teveel extra fosfaat opleveren en zullen we in Brussel op het matje moeten komen en vallen sancties te vrezen. Als de regeling te krap wordt zullen boeren die geen rechten ontvangen in de knel komen en zullen er veel juridische procedures volgen, zoals ook eind jaren negentig door de varkenshouders zijn gevoerd. Had dat allemaal niet voorkomen kunnen worden? Ja, door ofwel het melkquotum niet af te schaffen, ofwel enkele jaren eerder met fosfaatrechten te komen. De problemen waren immers te voorzien.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Ton van Os