blog

  Provinciale Staten van Noord-Brabant nemen motie aan over uitbreiding nertsenhouderijen *

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 28 mei 2015 Laatste update: 10 september 2021

  In de vergadering van provinciale staten van Noord-Brabant op 22 mei hebben een tweetal politieke partijen een motie over nertsenhouderijen in stemming gebracht. In de motie wordt gedeputeerde staten opgedragen om (1) de uitgangspunten van de Wet verbod pelsdierhouderij te respecteren, (2) inzicht te geven in vergunningaanvragen in Brabant voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande nertsenfokkerijen en (3) te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nieuwvestiging en uitbreiding te voorkomen. Deze motie vond zijn directe aanleiding in de Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma van 18 mei 2015 (AgriUpdate 21 mei 2015) over uitbreiding van een nertsenhouderij in Cuijk. De motie is door provinciale staten aangenomen. Nog niet bekend is of en zo ja op welke wijze gedeputeerde staten hieraan uitvoering geven. Gedeputeerde staten zijn alleen bevoegd gezag waar het betreft de Natuurbeschermingswet. De Verordening ruimte 2014 bevat geen specifieke regelgeving ten aanzien van nertsenhouderijen. De motie vraagt gedeputeerde staten om blokkademogelijkheden te zoeken in het omgevingsrecht, de Natuurbeschermingswet of de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster