blog

  Provincie Utrecht wil circa 600 hectare ten behoeve van natuur aankopen: onteigening dreigt

  Paul Herder Publicatiedatum: 30 september 2016 Laatste update: 13 augustus 2019
  Afbeelding voor Provincie Utrecht wil circa 600 hectare ten behoeve van natuur aankopen: onteigening dreigt

  Voor de realisatie van natuurgebieden wil de provincie Utrecht gronden verwerven. Om de betrokken grondeigenaren duidelijkheid te bieden hebben gedeputeerde staten van Utrecht de gronden aangewezen die daarvoor benodigd zijn. De provincie wil de aangewezen gronden minnelijk verwerven waarbij wordt onderhandeld op basis van volledige schadeloosstelling. Mocht minnelijke verwerving van deze gebieden niet slagen, dan kan besloten worden de gronden te onteigenen.

  Volledige schadeloosstelling

  Voor het geval het tot onteigening komt is van belang te weten dat de Onteigeningswet bepaalt dat de grondeigenaar die wordt onteigend, recht heeft op een volledige vergoeding van alle schade die een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van het verlies van de grond. Dat wil zeggen dat de grondeigenaar zowel voor als na de onteigening in een gelijkwaardige inkomens- en vermogenspositie blijft.

  Prioritaire gebieden in provincie Utrecht

  De provincie Utrecht heeft ervoor gekozen om de gebieden die op basis van volledige schadeloosstelling worden verworven, exact aan te wijzen op een kaart. De aanwijzing als prioritair gebied heeft tot gevolg dat, zoals gedeputeerde staten het zelf verwoorden in een brief aan provinciale staten, “eigenaren een hoger bedrag kunnen krijgen voor hun grond dan in andere gebieden, waar op basis van marktwaarde wordt onderhandeld”. De kaart betreft een actualisatie van een soortgelijke kaart die al in 2009 werd vastgesteld. Bij de actualisatie is het benodigde aantal hectares grond teruggebracht van circa 4.300 ha naar circa 600 hectare. Bij verwerving van gronden die geschrapt zijn, wordt derhalve niet meer onderhandeld op basis van volledige schadeloosstelling.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Dianne Jennissen