blog

  Raad van State behandelt eerste inhoudelijke beroepsgrond over het VGO-rapport

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 18 oktober 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Raad van State behandelt eerste inhoudelijke beroepsgrond over het VGO-rapport

  VGO-rapport

  In mijn blog van gisteren, 17 oktober 2016, ging ik in op een uitspraak van de Raad van State van 12 oktober 2016 waarin het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (RIVM, 5 juli 2016, kenmerk 2015 – 0058; hierna: ‘VGO-rapport’) aan de orde was in relatie tot de vraag of iemand die op grote afstand van een intensieve veehouderij woonde,  gezien het VGO-rapport (toch) belanghebbende bij een bestemmingsplan kon zijn. Het VGO-rapport kwam eveneens aan de orde in een andere uitspraak van 12 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2687).

  Algemene verbanden

  In die kwestie lag de vormverandering van het bouwvlak van een intensieve veehouderij voor. Appellant voerde aan dat uit het VGO-rapport volgt dat de geursituatie slecht is voor de gezondheid. Op dit punt overweegt de Raad van State dat in het rapport in het algemeen verbanden zijn onderzocht tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid. Sommige effecten zijn negatief voor de gezondheid, andere positief. Volgens de Raad van State heeft appellant niet aannemelijk gemaakt dat uit het VGO-rapport kan worden afgeleid dat de in het plan voorziene ontwikkeling onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten heeft.

  Seminar

  Tijdens ons seminar Veehouderij en volksgezondheid op donderdagmiddag 3 november 2016 zullen wij onder andere de jurisprudentie op dit vlak nader onder de loep nemen. U kunt zich hier nog tot en met 31 oktober a.s. voor dit seminar inschrijven!

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster