blog

  Sanering asbestdaken: in 2017 € 10 miljoen euro extra beschikbaar

  Paul Herder Publicatiedatum: 28 april 2017 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Sanering asbestdaken: in 2017 € 10 miljoen euro extra beschikbaar

  Sanering asbestdaken: in 2017 € 10 miljoen euro extra beschikbaar

  Voor de verwijdering van een asbestdak kan subsidie worden aangevraagd. Met het oog op het verbod van asbestdaken per 2024, hoopt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) met de subsidieregeling eigenaren te stimuleren om asbestdaken nu al te saneren. Voor het jaar 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 15 miljoen euro. De subsidieregeling blijkt echter zodanig populair te zijn dat het subsidieplafond al in april 2017 in zicht is gekomen. Wat gebeurt er met aanvragen die dit jaar nog worden ingediend? Wordt er nog subsidie uitgekeerd?

  Toekenning subsidie

  De subsidie wordt toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat betekent echter niet dat bij een ‘te late’ aanvraag geen subsidie meer kan worden ontvangen. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld. Heb je een aanvraag ingediend en is de pot leeg? Dan ligt de aanvraag het volgende jaar bovenop de stapel.

  € 10 miljoen extra beschikbaar

  In 2016 gaf Dijksma al aan dat ze “erg blij” is dat de regeling zo goed blijkt aan te slaan. Dijksma wil voorkomen dat aanvragers tot het nieuwe subsidiejaar moeten wachten voordat er subsidie wordt toegekend. Voor het jaar 2017 wordt daarom het subsidieplafond verhoogd naar € 25 miljoen euro. De verhoging van het subsidieplafond betekent echter niet dat Dijksma extra geld beschikbaar heeft gesteld. Een gedeelte van het budget voor de volgende jaren is naar voren gehaald. Voor de subsidieregeling blijft voor de jaren 2016 tot en met 2021 in totaal circa € 75 miljoen euro beschikbaar.

  Voor vragen of informatie over dit onderwerp, neem vrijblijvend contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans