blog

  Slacht hoogdrachtige koe: mishandeling ongeboren kalf!

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 23 december 2015
  Afbeelding voor Slacht hoogdrachtige koe: mishandeling ongeboren kalf!

  Eerder dit jaar zond de ARD (Duitse televisie) een programma uit waaruit bleek dat in Duitsland per jaar 18.000 drachtige koeien worden geslacht. Voor de Partij van de Dieren was die uitzending aanleiding tot het stellen van Kamervragen. Toenmalig staatssecretaris Dijksma heeft die vragen beantwoord bij brief van 15 oktober 2015 (DGAN-DAD/15141891). Niet bekend is hoeveel drachtige koeien in Nederland worden geslacht. Dat wordt niet geregistreerd. Wel is helder dat het vervoer van drachtige dieren is verboden (Transportverordening Vo (EG) 1/2005) als de dracht 90% of verder is gevorderd. In samenspraak met Duitsland, Denemarken en Zweden is de European Food Safety Authority (EFSA) ingeschakeld om advies uit te brengen over de vraag op welke wijze het aanbieden van drachtige dieren voor de slacht kan worden teruggedrongen en in het geval dat toch gebeurt, hoe met de ongeboren vrucht dient te worden omgegaan. Om input te leveren aan de EFSA-studie heeft Dijksma ook de Universiteit van Wageningen ingeschakeld. Pas eind volgend jaar wordt de rapportage van EFSA verwacht. De staatssecretaris sloot haar brief af met de mededeling dat pas daarna zou worden bezien of en zo ja welke maatregelen gewenst zijn. Over dit onderwerp verwachtte ik tot eind volgend jaar niets meer te horen, totdat ik stuitte op een artikel van Eric Beukema, redacteur van Boerderij Vandaag. Een melkveehouder werd vervolgd omdat hij een hoogdrachtige koe ter slacht had aangeboden. Beukema deed verslag van de strafzitting die hij hoogstpersoonlijk bijwoonde. De rechtbank Noord-Nederland heeft de uitspraak in die zaak niet gepubliceerd. Daarom ga ik af op de informatie  en nadere toelichting van Beukema.

  Boer weet niet van dracht

  De melkveehouder was zich er niet van bewust dat zijn koe drachtig was. Dat bleek pas bij de slacht. Natuurlijk overleed het kalf. Om duidelijkheid te krijgen over de regelgeving besloot de veehouder in overleg met de NVWA om een rechterlijk oordeel uit te lokken. De politierechter achtte wettig en overtuigend bewezen dat de veehouder aan het ongeboren kalf pijn en letsel had toegebracht (overtreding Wet dieren). Conform de eis van de officier van justitie werd de veehouder door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 1.500,00. Daarmee was de zaak echter niet af. De veehouder had immers ook het transportverbod overtreden. Ook dat feit stond vast, maar leidde niet tot strafoplegging.

  Principiële zaak voor OM

  De veehouder was het eens met de uitspraak van de politierechter en deed ter zitting afstand van zijn recht op hoger beroep.  Voor de officier van justitie lag dat anders. Alhoewel de politierechter zijn eis volgde, overweegt hij hoger beroep. Voor hem weegt helderheid over de regelgeving zwaar. Het oordeel van een hogere rechter kan daar aan bijdragen. In de loop van deze week wordt duidelijk of de zaak een vervolg krijgt bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

  Risico op vervolging reëel

  Volgens de politierechter geeft de Wet dieren een handvat om op te treden tegen het ter slacht aanbieden van drachtige dieren. Dat maakt de strafzaak tegen de veehouder duidelijk. De uitspraak van de politierechter geeft een antwoord op de vragen die de staatssecretaris aan de EFSA heeft voorgelegd. Of strafrechtelijk ingrijpen het meest wenselijke antwoord is moet nog blijken. Die vraag zal de staatssecretaris eind volgend jaar ergens moeten beantwoorden. Tot dat moment geeft de uitspraak van de politierechter van de rechtbank Noord-Nederland richting aan deze problematiek. Als een drachtig dier ter slacht wordt aangeboden, bestaat het risico op een strafrechtelijke veroordeling. En nu maar afwachten wat EFSA adviseert.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Dianne Jennissen