blog

  Spuitzone van slechts 10 meter doorstaat toets Raad van State.

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 4 mei 2016 Laatste update: 14 augustus 2019
  Afbeelding voor Spuitzone van slechts 10 meter doorstaat toets Raad van State.

  Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State een spuitvrije zone (kortweg spuitzone) van 10 meter geaccepteerd tussen een fruitboomgaard en twee burgerwoningen. Met een locatiespecifiek onderzoek werd aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat met deze spuitzone is gegarandeerd.

  Locatiespecifiek onderzoek

  In mijn blog “Korte spuitzone in bestemmingsplan onderuit. Het belang van locatiespecifiek onderzoek” heb ik uiteengezet dat een locatiespecifiek onderzoek naar de benodigde spuitzone van groot belang is. De uitspraak van 4 mei 2016 is hiervan een goed voorbeeld. Op grond van een locatiespecifiek onderzoek accepteert de Raad van State een spuitzone van slechts 10 meter tussen fruitteeltgronden en twee burgerwoningen. Welke omstandigheden speelden hierbij een rol?

  Omstandigheden

  In het spuitzonerapport was rekening gehouden met een worstcasescenario, namelijk:

  • dat op de gronden tot op de perceelsgrens fruitteelt (en dus bespuiting) is toegestaan;
  • dat gedurende het gehele jaar wordt gespoten;
  • dat gewerkt wordt met het gewasbeschermingsmiddel Captan (welk middel in de fruitteelt doorgaans het meest schadelijk voor de volksgezondheid wordt geacht).

  Ook was rekening gehouden met de volgende omstandigheden:

  • het verplicht gebruik van driftreducerende spuitmethoden (op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer) wegens een water toevoerende sloot tussen de percelen;
  • de overheersende windrichting, waardoor eventuele drift doorgaans niet in de richting van de burgerwoningen plaatsvindt;
  • een verplichte winterharde groenhaag van 3 meter hoog direct langs de fruitboomgaard (op grond van het bestemmingsplan), welke zorgt voor voldoende driftreductie.

  Verder werd in het spuitzonerapport verwezen naar rapporten van Plant Research International (PRI) van 2008 en 2012.

  Conclusie Raad van State

  De Raad van State acht van belang dat er een onderzoek is opgesteld op basis van de beschikbare huidige kennis, waarbij de specifieke omstandigheden van het geval tot uitgangspunt zijn genomen en onderzocht. Eerder heb ik hier aandacht aan besteed in mijn blogs “Bestaande spuitzone en nieuwe woonwijk, is dat een probleem?” en  “Korte spuitzone in bestemmingsplan onderuit. Het belang van locatiespecifiek onderzoek”.

  Deze uitspraak maakt nog eens duidelijk dat een korte spuitzone acceptabel is, als dit maar goed wordt onderbouwd met een locatiespecifiek onderzoek waarbij onder meer wordt uitgegaan van de huidige beschikbare uitgangspunten ten aanzien van driftblootstelling.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners