blog

  Staat gedagvaard vanwege Q-koorts

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 4 november 2015
  Afbeelding voor Staat gedagvaard vanwege Q-koorts

  Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (een zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en –schapen de bron voor besmetting van mensen. Volgens het RIVM bedroeg het aantal gemelde Q-koortspatiënten in 2008 1000 en in 2009 maar liefst 2354. Dit aantal liep van 504 in 2010 tot nu terug tot 18. Het aantal sterfgevallen bedraagt vanaf 2008: 25. De uitbraak van Q-koorts vanaf 2007 wordt gezien als de grootste ter wereld. Het optreden van de overheid in deze ziekte-uitbraak stuitte op veel kritiek. De Nationale Ombudsman heeft in 2012 een onderzoek ingesteld naar het overheidsoptreden en geconcludeerd dat de overheid onvoldoende aandacht schonk aan voorlichting over besmettingsrisico’s. Gezondheidsklachten werden volgens de Ombudsman te laat erkend en oplossingen op maat bleven te lang uit. Aan de slachtoffers heeft de regering vervolgens het bedrag van € 10 miljoen ter beschikking gesteld. De kous blijkt daarmee niet af.

  Staat wijst aansprakelijkheid van de hand

  Een groep van circa 300 slachtoffers laat het er niet bij zitten. In september vorig jaar diende deze groep een claim in bij de Rijksoverheid. Aansprakelijkheid werd echter van de hand gewezen. Als verweer wordt opgeworpen dat  de gezondheidsrisico’s vanwege Q-koorts niet bekend waren en voldoende maatregelen zouden zijn getroffen. Een bemiddelingsvoorstel is vorige maand van de hand gewezen.

  Collectieve actie

  De groep gedupeerden schakelt nu de rechter in om helderheid te krijgen over de aansprakelijkheid van de Staat. De Staat wordt onrechtmatig handelen verweten omdat burgers bewust onwetend zouden zijn gehouden en nagelaten is voldoende maatregelen te treffen. Er had een verbod moeten komen op het uitrijden van mest evenals een vervoersverbod. Gesteld wordt ook dat infectiebronnen (de besmette bedrijven) niet geheim gehouden hadden mogen worden.

  Lange gerechtelijke procedure

  Met het uitbrengen van de dagvaarding deze week aan de Staat start de procedure. Een gerechtelijke procedure over dit onderwerp vergt de nodige tijd. Vanzelfsprekend houd ik je op de hoogte van relevante ontwikkelingen in deze belangrijke zaak.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij