blog

  Stallen en fijn stof; meer ruimte in de regelgeving voor innovatieve ontwikkelingen

  Afbeelding voor Stallen en fijn stof; meer ruimte in de regelgeving voor innovatieve ontwikkelingen

  Op 1 november 2017 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wijziging is de mogelijkheid gecreëerd voor bestuursorganen om bij de beoordeling van de luchtkwaliteit gebruik te maken van andere gegevens, andere emissiefactoren, dan de emissiefactoren die zijn gepubliceerd (de ‘fijnstoflijst’) en in beginsel op grond van de regeling gelden.

  Aanleiding

  Sinds de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting is het niet meer mogelijk om in nieuwe stallen huisvestingssystemen of technieken toe te passen die niet als zodanig zijn opgenomen op de fijnstoflijst. Niet specifiek aangeduide huisvestingssystemen of technieken vallen volgens deze lijst onder de categorie ‘overige huisvestingssysteem’, waarvoor een hogere emissiefactor geldt. De wijziging moet meer ruimte bieden voor innovatie van huisvestingssystemen of technieken die een verbetering van de luchtkwaliteit opleveren.

  Geen bijzondere emissiefactor

  De nieuwe regeling doet denken aan de proefstalregeling ammoniak. Anders dan bij de proefstalregeling ammoniak, wordt er voor de afwijking van de emissiefactoren voor zwevende deeltjes geen bijzondere emissiefactor vastgesteld, maar betreft het enkel een goedkeuring door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor andere gegevens in een concreet geval.

  Meer weten over fijn stof en stallen? Lees bijvoorbeeld onze annotatie bij de uitspraak van de Raad van State van 21 december 2016 over fijn stof en de plattelandswoning of neem contact op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert