blog

  Stelsel van fosfaatrechten blijft in Tweede Kamer overeind

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 15 april 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Stelsel van fosfaatrechten blijft in Tweede Kamer overeind

  Bij Kamerbrief van 3 maart heeft staatssecretaris Van Dam invulling gegeven aan het stelsel van fosfaatrechten dat medio 2015 al door zijn voorganger Dijksma werd aangekondigd. Op dit moment werkt de staatssecretaris aan concretisering van zijn voorstel dat nog dit jaar in een wet moet worden omgezet. Van Dam koerst op inwerkingtreding per 1 januari 2017. Op 14 april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van Van Dam. Het debat was al eerder gepland, maar werd tot twee keer toe uitgesteld. De tijd gaat nu dringen. Over de aanpak van de problemen in de melkveehouderij bleken de debatterende Kamerleden heel verschillende gedachten en ideeën te hebben. Juist die verdeeldheid heeft tot gevolg dat de verwachting is dat Van Dam zijn plannen nauwelijks hoeft bij te stellen.

  Het Kamerdebat leidde tot de indiening van meer dan 20 moties. Over deze moties wordt dinsdag 19 april gestemd. Het merendeel van de moties is door Van Dam ontraden. Van Dam kondigt wel aan dat hij in het wetsvoorstel wil afzien van het idee om bij bedrijfsoverdracht binnen familieverband een korting op de fosfaatrechten toe te passen. Dat is een belangrijke aanpassing (zie mijn blog van 4 maart 2016: Stelsel van fosfaatrechten: de plannen van staatssecretaris Van Dam). De kritiek tegen afroming van rechten bij bedrijfsoverdracht heeft bij Kamerleden een breed draagvlak. Deze aanpassing heeft echter ook tot gevolg dat er – vanwege de volgens Van Dam noodzakelijke afroming – minder ruimte is om knelsituaties op te lossen. Van Dam benadrukt dat er nauwelijks ruimte is om knelgevallen op te lossen. En evenmin was hij bereid om biologische en extensieve bedrijven volledig te compenseren. Dat zou er volgens de staatssecretaris toe leiden dat de generieke korting voor de andere bedrijven hoger uitvalt. Een hogere generieke korting dan 8% wil Van Dam niet. De verdeeldheid onder de Kamerleden leidt er toe dat er voor de vele moties – zo schat ik in – geen meerderheid zal kunnen worden gevonden. Van Dam kan en zal de ingeslagen koers dus vervolgen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster