blog

  Stelsel van fosfaatrechten: voortgang op schema maar met nog meer uitdaging!

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 20 juli 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Stelsel van fosfaatrechten: voortgang op schema maar met nog meer uitdaging!

  Met het stelsel van fosfaatrechten beoogt staatssecretaris Van Dam regulering van de groei van de melkveehouderij. Of beter gezegd: krimp. Het CBS heeft vastgesteld (Kamerbrief van 30 juni 2016) dat de melkveehouderij in 2015 92,7 miljoen kg fosfaat heeft geproduceerd. Dat levert een overschrijding van het sectorfosfaatplafond op van 7,8 miljoen kg. De overschrijding was al enige tijd geen verrassing meer. De omvang daarvan valt echter fors tegen.

  Meer krimp

  Die overschrijding brengt de staatssecretaris tot de uitspraak dat zo snel mogelijk actief moet worden ingegrepen op de omvang van het aantal stuks melkvee. Met de overschrijding van het fosfaatproductieplafond voldoet Nederland niet langer aan de voorwaarden voor derogatie van de Nitraatrichtlijn. De staatssecretaris zet er op in dat de fosfaatproductie zo snel mogelijk weer in overeenstemming te brengen met de aan derogatie verbonden voorwaarden. Dat betekent krimp. En die moet worden gerealiseerd door de invoering van een stelsel van fosfaatrechten, een generieke korting en afroming bij overdracht van rechten. De afromingsopgave is volgens de staatssecretaris groter dan aanvankelijk ingeschat. De overschrijding van het fosfaatplafond valt immers hoger uit dan in maart 2016 werd aangenomen. Hoe groot de generieke korting precies uitvalt hangt af van een aantal factoren: de rechten die op basis van de peildatum 2 juli 2015 worden toegekend, de knelgevallenvoorziening, de compensatie voor biologische en extensieve bedrijven en de hoeveelheid rechten die in 2017  bij overdracht wordt afgeroomd.

  Op schema

  Staatssecretaris Van Dam streeft er onverkort na om het stelsel van fosfaatrechten per 1 januari 2017 in te voeren. Een strakke tijdsplanning is daarom noodzakelijk. In de laatste week van augustus wil de staatssecretaris een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. De Raad van State (afdeling advisering) moet echter eerst een advies over dat voorstel uitbrengen. Dat is achter de rug. De Raad van State heeft in week 28 advies uitgebracht over het “Voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten”. Dat advies is overigens (nog) niet openbaar. Als dat advies aanleiding geeft tot aanpassingen van het wetsvoorstel, dan geeft de tijdsplanning van de staatssecretaris daarvoor nog enige ruimte. Vanaf eind volgende maand is het parlement aan zet. Het verzoek om een voortvarende behandeling is al bij voorbaat overgebracht.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners