blog

  Stelsel van fosfaatrechten: voortgang

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 13 juni 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Stelsel van fosfaatrechten: voortgang

  In zijn brief van 3 maart 2016 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Dam informatie verschaft over de invulling van het stelsel van fosfaatrechten, zoals dat per 1 januari 2017 voor melkveehouderijen moet gaan gelden. De Tweede Kamer is ondertussen nieuwsgierig geworden naar de vooruitgang die is geboekt omtrent de wettelijke regeling ter invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Vanuit de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de planning van de staatssecretaris.

  Inzet blijft gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2017

  De staatssecretaris houdt vast aan zijn inzet om het stelsel van fosfaatrechten per 1 januari 2017 in werking te laten treden. Daar zit een duidelijk belang achter: het behoud van derogatie. De behandeling van de wettelijke regeling van het stelsel van fosfaatrechten zal gelijktijdig plaatsvinden met het al bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij. Ook die wettelijke regeling moet per 1 januari 2017 in werking treden. De staatssecretaris wil bovendien zijn toezegging gedaan aan de Eerste Kamer gestand doen.

  Tijdschema

  Om inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten per 1 januari 2017 te halen, wordt het wetsvoorstel in de week van 29 augustus tot 2 september aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris vraagt de Tweede Kamer nu al om een voortvarende behandeling van het wetsvoorstel, dat daarna immers ook nog door de Eerste Kamer moet worden beoordeeld. Ongetwijfeld zal het staatssecretaris Van Dam bekend zijn dat de Eerste Kamer grote moeite had met de spoedbehandeling die van haar werd gevraagd met betrekking tot de Wet verantwoorde groei melkveehouderij. “Eens, maar nooit weer”, was zo ongeveer de reactie. De staatssecretaris zal er dus alles aan moeten doen om het wetsvoorstel op tijd te kunnen voorleggen aan de Eerste Kamer.

  Advies Raad van State

  Vóórdat het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden, moet dat nog om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd. Die adviesaanvraag heeft de Raad van State overigens nog niet bereikt. Ongetwijfeld zal dus ook de Raad van State om een voortvarende behandeling worden gevraagd. De schouders zullen er dus nog stevig onder moeten om het stelsel van fosfaatrechten volgend jaar werking te laten krijgen.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Anita Serra