blog

  Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

  Paul Herder Publicatiedatum: 3 december 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

  Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft de al eerder aangekondigde subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken op 2 december 2015 bekend gemaakt. Met ingang van 2024 zijn asbestdaken verboden. Om te stimuleren dat vóór 2024 ook daadwerkelijk asbestdaken worden gesaneerd, is deze subsidieregeling in het leven geroepen. Door wie en in welke gevallen kan subsidie worden aangevraagd?

  Door wie?

  De subsidie kan worden aangevraagd door zowel particulieren als ondernemers, door agrariërs en niet-agrariërs. Alleen gemeenten en provincies kunnen geen gebruik maken van de subsidieregeling indien de sanering van asbest plaatsvindt ter uitvoering van hun taken. De subsidie wordt alleen toegekend aan degene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt. Dat zal in de meeste gevallen de eigenaar zijn.

  In welke gevallen?

  De subsidie kan alleen worden aangevraagd indien een asbestdak is verwijderd dat groter is dan 35 m². De toekenning van de subsidie vindt achteraf plaats. Pas na verwijdering van het dak kan de subsidie worden toegekend. Om te kunnen controleren of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, dient de factuur van het asbestverwijderingsbedrijf te worden meegestuurd. Het asbestdak mag alleen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Dat bedrijf moet in het landelijk asbestvolgsysteem melden dat het asbestdak is verwijderd.

  Hoe hoog is de subsidie?

  De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak. Per adres kan maximaal € 25.000,– subsidie worden aangevraagd.

  Wanneer?

  Vanaf 4 januari 2016 om 9.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie wordt alleen toegekend indien het asbestdak is verwijderd op of ná 1 januari 2016. De aanvraag dient te zijn ingediend binnen zes maanden nadat het asbestdak is verwijderd. Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag volgt daarop een beslissing.

  Let op!

  De staatssecretaris heeft een zogenaamd ‘subsidieplafond’ ingesteld van € 10 miljoen voor het jaar 2016. Dit betekent dat als de subsidiepot leeg is in 2016 geen toekenning meer volgt. De toekenning van de subsidie vindt plaats op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen. Dus: wie het eerst komt, het eerst maalt. Dat betekent echter niet dat bij een ‘te late’ aanvraag geen subsidie meer kan worden ontvangen. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld. Heb je een aanvraag ingediend en is de pot leeg? Dan ligt de aanvraag het volgende jaar bovenop de stapel.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder