blog

  Tijdelijk gebruik boerderij: pachtbescherming?

  Els Harbers Publicatiedatum: 9 juni 2016 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Tijdelijk gebruik boerderij: pachtbescherming?

  Als een boerderij leeg staat, wordt vaak gezocht naar een tijdelijke oplossing. In afwachting van de verkoop kiezen de eigenaren nogal eens voor tijdelijk gebruik. Na de verkoop kan dit tot problemen leiden. Als de tijdelijke gebruikers de boerderij niet willen verlaten, hoe krijg je hen er dan uit? Kunnen zij dan aanspraak maken op pachtbescherming?

  Pacht

  Als een boerderij tijdelijk in gebruik is verstrekt, kan er sprake zijn van pacht. Voor de vraag of er sprake is van een pachtovereenkomst gaat het niet om de benaming die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven, maar om de inhoud van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Ook indien partijen niet hebben bedoeld om de wettelijke regeling van pacht van toepassing te laten zijn, kan er sprake zijn van een pachtovereenkomst. Onlangs kwam in een zaak bij de rechtbank Overijssel de vraag aan de orde of de tijdelijke bewoners van een boerderij recht op pachtbescherming hadden. In deze zaak wilden de eigenaren van de boerderij deze verkopen. In afwachting van verkoop hadden de eigenaren een antikraakbureau ingeschakeld voor tijdelijke bewoning. Na de verkoop weigerden de tijdelijke bewoners de boerderij te verlaten en deden zij een beroep op pachtbescherming. Hoe zit dat?

  Pachtbescherming

  Eén van de vereisten van een pachtovereenkomst is dat er sprake moet zijn van bedrijfsmatige landbouw. De tijdelijke bewoners vonden dat er sprake was van bedrijfsmatige landbouw, omdat zij zorgden voor de op de boerderij overgebleven twee koeien, twee kalveren en een hond. De rechtbank Overijssel gaat hier niet in mee. Volgens de rechtbank kan het houden van twee koeien, twee kalveren en een hond niet worden aangemerkt als bedrijfsmatige landbouw. Daarnaast ontbreekt volgens de rechtbank nog een vereiste voor een pachtovereenkomst. Er moet sprake zijn van een tegenprestatie. Volgens de rechtbank is het passen op de twee koeien, twee kalveren en een hond geen serieuze tegenprestatie voor het bewonen van de boerderij. Ook hebben de tijdelijke bewoners niets betaald en is er tussen partijen ook niets afgesproken over betaling. Van een pachtovereenkomst is daarom geen sprake. De tijdelijke bewoners hebben dan ook geen aanspraak op pachtbescherming.

  Tijdelijke bewoners of permanente pachters?

  Ook bij tijdelijke bewoning van een boerderij kan er sprake zijn van pachtbescherming. Dat partijen de overeenkomst niet als pachtovereenkomst hebben benoemd, is niet relevant. Van een pachterovereenkomst is in ieder geval geen sprake als de boerderij door de tijdelijke bewoners niet wordt gebruikt voor de bedrijfsmatige landbouw. Of sprake is van bedrijfsmatige landbouw zal steeds per geval moeten worden bekeken. Pas daarom goed op bij het tijdelijk in gebruik verstrekken van agrarische opstallen. De tijdelijke bewoners kunnen zomaar permanente pachters worden.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners