blog

  Tijdsplanning vervolgonderzoek volksgezondheid en veehouderij

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 8 december 2017
  Afbeelding voor Tijdsplanning vervolgonderzoek volksgezondheid en veehouderij

  In mijn blog van 23 juni 2017 besprak ik het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies): analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen’. Naar aanleiding van dit rapport (met de uitkomsten van aanvullende studies) heeft de toenmalig Staatssecretaris van Economische Zaken vervolgonderzoek aangekondigd.

  Afgelopen dinsdag, 5 december 2017, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer geïnformeerd over de tijdsplanning ten aanzien van het vervolgonderzoek naar volksgezondheid in relatie tot de veehouderij.

  Het komt erop neer dat naar verwachting in 2018 en 2019 deelonderzoeken worden afgerond, waarna vermoedelijk in 2020 het totale onderzoek zal zijn afgerond. Zoals bekend, heeft het vervolgonderzoek onder meer betrekking op de oorzaken van de verhoogde ziektedruk rond geitenhouderijen. Pas nadat meer inzicht is verkregen in de relaties tussen veehouderij en de gezondheid van omwonenden, zal worden bezien welke risicoreducerende maatregelen effectief kunnen zijn. Naar het zich laat aanzien zullen die maatregelen dus nog even op zich laten wachten.

  Meer weten over het thema ‘veehouderij en volksgezondheid’? Lees mijn andere blogs over dit onderwerp of neem contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans