blog

  Uitbreiding van een nertsenhouderij in strijd met de Wet verbod pelsdierhouderij?

  Paul Herder Publicatiedatum: 31 juli 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Uitbreiding van een nertsenhouderij in strijd met de Wet verbod pelsdierhouderij?

  Het verbod op het houden van pelsdieren hangt al enige tijd in de lucht. Afgelopen 18 mei heeft staatssecretaris Dijksma een update gegeven over de huidige stand van zaken. Kort samengevat: de Wet verbod pelsdierhouderij (hierna: “de wet”) is nog altijd niet van kracht. Volgens Dijksma betekent dit echter niet dat het uitbreiden van bijvoorbeeld een nertsenhouderij zonder gevolgen is. Hoe zit dat?

  Het verbod

  De wet maakt het houden of doden van een pelsdier verboden. Het verbod geldt niet voor iedereen vanaf de inwerkingtreding van de wet. Bestaande pelsdierhouders worden voorlopig vrijgesteld van het verbod. Tijdens een de zogenaamde ‘uitfaseringsperiode’ kunnen bestaande pelsdierhouders in die periode hun investeringen terugverdienen. Het is in deze periode niet toegestaan om het bedrijf uit te breiden. De uitfaseringsperiode eindigt op 31 december 2023. Vanaf die datum zijn volgens Dijksma alle investeringen terug verdiend. Vanaf 1 januari 2024 zal het verbod voor iedereen gelden.

  Het vonnis: de Staat handelt onrechtmatig

  Op 15 januari 2013 is de wet in werking getreden. Onder meer de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders heeft juridische stappen tegen de wet ondernomen. Dit heeft geresulteerd in het vonnis van de rechtbank Den Haag: de rechtbank stelde de wet buiten werking omdat deze de gebruiksmogelijkheden van een pelsdierhouderij ernstig beperkt. De Staat moet hiervoor compensatie bieden en de wet biedt ook die mogelijkheid. Maar de wijze waarop de compensatie wordt geboden, is nog niet uitgewerkt. Volgens de rechtbank handelt de staat daarmee onrechtmatig.

  Hoe nu verder?

  De Staat heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag. Deze procedure is nog altijd niet afgerond. Dijksma vindt dat de wet rechtmatig is en verwacht het hoger beroep te gaan winnen. Zolang er geen uitspraak is in de hoger beroepsprocedure, blijft het verbod buiten werking. Het blijft tot die tijd voor pelsdierhouders mogelijk om het bedrijf uit te breiden. Dijksma geeft echter aan dat uitbreidingen van bestaande pelsdierhouderijen op eigen risico zijn.

  Op 15 januari 2013 hebben de pelsdierhouders gegevens over hun bedrijf aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstrekt. Die gegevens zijn voor Dijksma het uitgangspunt van de bestaande pelsdierhouderijen. Een uitbreiding ten opzichte van die situatie is volgens Dijksma in strijd met de wet. Dit is alleen het geval als in hoger beroep wordt geoordeeld dat de wet rechtmatig is. Of de wet uiteindelijk zal gaan gelden, zal het verdere verloop van de procedure moeten uitwijzen. Dit hangt vooral af van de uitwerking van de compensatieregeling. Op dit moment is nog niet helder wanneer hierover meer duidelijk zal worden. Afwachten dus. Ik houd je in ieder geval op de hoogte.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster