blog

  Update fosfaatrechten voor melkvee

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 13 oktober 2016
  Afbeelding voor Update fosfaatrechten voor melkvee

  In hoog tempo bereidt de Tweede Kamer zich op dit moment voor op de openbare behandeling van het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. De vaste Commissie voor Economische Zaken heeft op 28 september een verslag van haar bevindingen uitgebracht en daarin een groot aantal vragen over het wetsvoorstel geformuleerd. Op 6 oktober hield de Commissie een rondetafelgesprek met melkveehouders, belangenverenigingen, het bedrijfsleven, adviseurs, juristen en wetenschappers. Omdat de posities van de deelnemers aan dit gesprek bekend waren, leverde deze hoorzitting nauwelijks nieuwe inzichten op. 

  Reactie staatssecretaris

  In een nog hoger tempo reageert staatssecretaris Van Dam op 4 oktober 2016 met een nota van 109 pagina’s. Evident is dat de tijdsdruk regeert. De staatssecretaris herhaalt dat het van belang is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking treedt. Staatssecretaris Van Dam gaat in op alle door de Tweede Kamer-fracties gestelde vragen. Zijn antwoorden verhelderen vaak de achtergronden van het wetsvoorstel en de uitleg die daaraan moet worden gegeven. Bij bestudering van de antwoorden wordt echter maar één ding duidelijk. Er verandert niets. Staatssecretaris Van Dam houdt vast aan het ingediende wetsvoorstel. In het wetsvoorstel wordt geen enkele wijziging aangebracht. Kennelijk heeft Van Dam zijn knopen al geteld en verwacht hij in de Tweede Kamer voldoende steun voor het wetsvoorstel zoals dat er nu uitziet. 

  Vertraging 

  Toch loopt de behandeling van het wetsvoorstel vertraging op. Het plenaire debat over het wetsvoorstel stond gepland voor deze week. Dat lukt niet. De behandeling is met twee weken uitgesteld en is nu voorzien in de week van 24 oktober. En daarna komt de Eerste Kamer aan bod. In de Eerste Kamer liggen de politieke verhoudingen anders dan in de Tweede Kamer. Ik verwacht in de Eerste Kamer een principieel debat over de noodzaak en juridische houdbaarheid van de wettelijke ingreep, de 1 EP-toets (regulering eigendom) en in samenhang daarmee de knelgevallenregeling. Het is nog geen 1 januari 2017.

  Meer weten over het wetsvoorstel en de juridische houdbaarheid daarvan? Lees dan mijn blogserie over het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee.  

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Chantal van Mil