blog

    Update Stoppersregeling

    Op 12 mei 2015 zijn het Informatiedocument minder dieren houden en het Beleidsdocument Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij (onderdeel van het gedoogbeleid in de Stoppersregeling) geactualiseerd. In 2015 worden het Besluit huisvesting en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gewijzigd. Die aanpassingen zien vooral op de emissiefactoren. In de nu aangepaste documenten wordt toegelicht hoe moet worden omgegaan met de geplande wijziging van het Besluit huisvesting en de bijbehorende wijziging van de emissiefactoren in de Rav.

    Geen blog meer missen?

    Wij houden je op de hoogte

    Afbeelding voor Lotte van Dinteren