blog

  Update Stoppersregeling

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 21 mei 2015

  Op 12 mei 2015 zijn het Informatiedocument minder dieren houden en het Beleidsdocument Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij (onderdeel van het gedoogbeleid in de Stoppersregeling) geactualiseerd. In 2015 worden het Besluit huisvesting en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gewijzigd. Die aanpassingen zien vooral op de emissiefactoren. In de nu aangepaste documenten wordt toegelicht hoe moet worden omgegaan met de geplande wijziging van het Besluit huisvesting en de bijbehorende wijziging van de emissiefactoren in de Rav.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor Anita Serra