blog

  Veeverlosapparaat per 1 juli 2015 voorwaardelijk toegestaan

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 8 mei 2015

  Een varkenshouder heeft de tussenkomst van de Raad van State ingeroepen in een handhavingszaak die burgemeester en wethouders van Roosendaal tegen hem aanhangig hadden gemaakt. Burgemeester en wethouders verweten de varkenshouder overschrijding van de toegestane emissiewaarden uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. De varkenshouder verweerde zich met een beroep op de stoppersregeling. De Raad van State maakt daarmee korte metten (uitspraak van 6 mei 2015: 201407190/1). Het gedoogbeleid in de stoppersregeling geeft veehouderijen met bestaande huisvestingssystemen de mogelijkheid hun bedrijf nog een aantal jaren voort te zetten zonder dat aan het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij behoeft te worden voldaan. Dan moet er wel sprake zijn van een bestaand huisvestingssysteem. De varkenshouder had zijn stal echter omgebouwd tot oldtimer-stalling en zijn varkens gehuisvest in een niet vergunde aanbouw. Van een bestaand huisvestingssysteem kan daarom volgens de Raad van State geen sprake zijn. De Raad van State oordeelt dan ook dat het handhavingsbesluit van Burgemeester en wethouders in stand dient te blijven.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Anita Serra