blog

  Verbod op asbesthoudende dakbedekking 2024: compensatie voor agrariërs?

  Paul Herder Publicatiedatum: 20 juli 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Verbod op asbesthoudende dakbedekking 2024: compensatie voor agrariërs?

  Asbest is vaak toegepast als bouwmateriaal. Bij agrarische bebouwing zijn asbestcement golfplaten massaal gebruikt als dakbedekking van stallen en loodsen. Het verwondert dan ook niet dat in de agrarische sector op dit moment nog 90 miljoen vierkante meter aan asbestdaken en asbestgevelbekleding aanwezig is. Dat is 75% van de asbestdaken en –gevelbekleding in Nederland. Vanaf 1 januari 2024 zijn asbesthoudende daken verboden. Dat verbod raakt vooral de agrarische sector. Of de overheid de agrarische sector hiervoor zal compenseren, is nog maar de vraag.

  Sinds 1993 is bewerken en verwerken van asbest verboden. Asbest vormt een gevaar voor de volksgezondheid als asbestvezels vrijkomen. Dat gebeurt bij brand, als bouwwerken instorten, als asbest verwerkt of verwijderd wordt, maar ook als de asbesthoudende dakbedekking door weersinvloeden verweerd raakt. Met name deze laatste omstandigheid heeft ervoor gezorgd dat vanaf 2024 asbestdaken verboden zijn. Het jaar 2024 is gekozen omdat volgens de staatssecretaris dan het merendeel van de asbestdaken economisch is afgeschreven. Niet alle eigenaars vervangen hun dak als dit economisch is afgeschreven. Door het verbod worden eigenaars verplicht hun dak te laten saneren. Eigenaars moeten dit zelf betalen.

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een subsidieregeling aangekondigd voor het bevorderen van de sanering van asbestdaken. Deze subsidieregeling zal in werking treden vanaf 1 januari 2016. Op dit moment is voor de subsidieregeling € 75 miljoen beschikbaar gesteld. De geraamde kosten voor de sanering overstijgen dit bedrag echter ruim. Daarnaast is de inhoud van de subsidieregeling nog niet bekend gemaakt. Het is daarom nog onduidelijk in welke gevallen aanspraak kan worden gemaakt op subsidie. Dus, wil je een asbestdak laten saneren? Wacht dan deze subsidieregeling af.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams