blog

  Verliezen en toch winnen

  Publicatiedatum: 23 november 2015
  Afbeelding voor Verliezen en toch winnen

  Tegen een uitspraak van de rechtbank over een milieuvergunning kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld. In het geval van een varkenshouderij annex wormenkwekerij (!) had de rechtbank de vergunning vernietigd wegens het ontbreken van een milieueffectrapport. De plaatselijke belangenvereniging werd in het gelijk gesteld. De veehouder ging in beroep bij de Raad van State. De advocaat diende verschillende gronden voor het beroep in. Deze werden allemaal afgewezen onder het gebruikelijke motto “het betoog faalt”. En toen kwam de verrassing, want hoewel het hoger beroep werd afgewezen en de uitspraak van de rechtbank dus bevestigd en de verleende vergunning dus eigenlijk niet door de beugel kon, bepaalde de hoogste bestuursrechter dat “de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven”. Ter zitting had de vergunningverlener, de gemeente Reusel-De Mierden, betoogd dat een milieueffectrapport echt niet nodig was. En dan heeft een nieuw besluit natuurlijk ook geen zin meer. Zo blijkt dat het nuttig kan zijn om in een beroep gezamenlijk op te trekken, gemeente en veehouder. Men kan een zaak verliezen en toch winnen. Wel moest de gemeente de proceskosten vergoeden aan de “Stichting Megastallen Nee Lage Mierden”. Een schrale troost. Gewonnen en toch verloren. (Raad van State 18-11-2015, ECLI:NL:RVS:2015:3557).

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor Chantal van Mil