blog

  Wet geurhinder en veehouderij: evaluatie van normering en V-Stacks

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 8 mei 2015

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, heeft de Tweede Kamer (kamerbrief van 30 april) geïnformeerd over de evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij die zij in gang heeft gezet. De staatssecretaris heeft een brede bestuurlijke werkgroep ingesteld. Deze werkgroep is gevraagd een advies uit te brengen onder andere over de geurnormen in de Wet geurhinder en veehouderij. Maar ook de effecten van cumulatie en het hanteren van vaste afstanden moeten worden bekeken. In de zomer van 2015 wordt een eerste rapportage verwacht. Ook het rekenmodel voor geur V-Stacks wordt onder de loupe gelegd. Dit model is wettelijk voorgeschreven en wordt door gemeenten bij vergunningverlening gebruikt voor het berekenen van de geurbelasting. Naar aanleiding van kritiek is het rekenmodel aangepast en getest. Uit die testen blijkt dat grote veehouderijen meer ontwikkelruimte zouden krijgen. De staatssecretaris meent daarom dat het nieuwe model nog niet kan worden ingevoerd. Volgens de staatssecretaris is een nieuwe ijking nodig van de effecten van het model op de relatie tussen de berekende geurbelasting en de kans op geurhinder. De staatssecretaris wacht ook de afronding van de evaluatie van de regelgeving af. Op basis daarvan komt de staatssecretaris met een advies aan gemeenten met betrekking tot de normstelling bij toepassing van het aangepaste rekenmodel. Dit alles moet eind 2015 afgerond zijn

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij