blog

  Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: nieuwe aanpassingen

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 24 november 2016
  Afbeelding voor Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: nieuwe aanpassingen

  Met stoom en kokend water heeft staatssecretaris Van Dam op 13 oktober 2016 vanwege staatssteunbezwaren van de Europese Commissie wijzigingen moeten aanbrengen in het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee (zie mijn blog van 14 oktober 2016: Europese Commissie vloert Van Dam). De wijzigingen waren tweeërlei: de invoering van het stelsel van fosfaatrechten wordt uitgesteld naar 1 januari 2018 en de regeling van de fosfaatbank wordt aangevuld in die zin dat aan de uitgifte van rechten bovenwettelijke milieuvoorwaarden worden verbonden.  Het gezegde “haastige spoed is zelden goed” ligt in dit soort situaties op de loer. 

  Opschuiven data

  Omdat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel één jaar opschuift is de datum van 1 april 2017 voor het melden van de overname van beëindigde bedrijven en het melden van knelgevallen vervangen door een bij ministeriële regeling te bepalen datum. Dat is een volstrekt logische wijziging die direct samenhangt met het opschuiven van de datum van inwerkingtreding van de wettelijke regeling. 

  Overname beëindigd bedrijf

  Een bedrijf dat na 2 juli 2015 een ander bedrijf overneemt (geheel of gedeeltelijk) kan aanspraak maken op de fosfaatrechten die het overgenomen bedrijf toegewezen zou hebben gekregen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond dat de periode waarbinnen het beëindigd bedrijf moet zijn overgenomen liep van 2 juli 2015 tot 1 januari 2017. Die laatste datum werd in het wijzigingsvoorstel van 13 oktober 2016 niet aangepast. Staatssecretaris Van Dam heldert dit nu op. Er is sprake van een vergissing. Deze datum is over het hoofd gezien. Ook die datum dient dus te worden opgeschoven. 

  Rechtzetten verschrijving

  Bij brief van 21 november 2016 stuurt staatssecretaris Van Dam daarom een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer. Indien aanspraak wordt gemaakt op fosfaatrechten van een beëindigd bedrijf dan moet de overname van dat bedrijf tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 hebben plaatsgevonden. De datum waarop die overname moet worden gemeld wordt bij ministeriële regeling vastgesteld. Een meldingsformulier wordt daartoe voorbereid. Maar ja, dat is natuurlijk alleen aan de orde als het tot invoering van fosfaatrechten komt. En dat is alleszins zeker. In mijn blogs blijf ik de ontwikkelingen op de voet volgen. Zo blijf je op de hoogte.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os