blog

  Wijziging Gelders Plussenbeleid

  Dianne Jennissen
  Dianne Jennissen Publicatiedatum: 21 april 2017
  Afbeelding voor Wijziging Gelders Plussenbeleid

  Vaststelling en inwerkingtreding

  In eerdere blogs hielden Paul Bodden en ik je al op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de actualisatie van de Gelderse Omgevingsverordening en -visie, waarvan het Gelders Plussenbeleid onderdeel is. Provinciale Staten hebben op 1 maart 2017 de geactualiseerde Omgevingsverordening en -visie vastgesteld. Op 22 maart 2017 zijn de geactualiseerde Omgevingsverordening en -visie en dus ook het Gelders Plussenbeleid in werking getreden. Voor een meer inhoudelijke uiteenzetting van dit beleid verwijs ik je naar eerdere blogs van mijn collega Paul Bodden van 3 augustus 2016 en 3 februari 2017.

  Wijziging Gelders Plussenbeleid: gemengde bedrijven

  Op 12 april 2017 hebben Provinciale Staten een aanvullende wijziging op het Gelders Plussenbeleid vastgesteld. Met deze aanvulling is beoogd te verduidelijken dat het Gelders Plussenbeleid niet van toepassing is op de uitbreiding van de grondgebonden veehouderijtak van een gemengd bedrijf. Bij een gemengd bedrijf kan dus een onderscheid worden gemaakt tussen de uitbreiding van de grondgebonden tak en de uitbreiding van de niet-grondgebonden tak.

  Integrale teksten beschikbaar

  Inmiddels zijn de geconsolideerde versies van de Omgevingsverordening en -visie, waarin de actualisatie (inclusief de wijziging voor gemengde bedrijven) is verwerkt, digitaal beschikbaar. De gewijzigde Omgevingsverordening vind je hier en de gewijzigde Omgevingsvisie hier(klik op de linkjes om de pagina’s te openen).

  Neem voor meer informatie gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners