blog

  Tweede Kamer stemt in met beperking gemeenschap van goederen

  Anouk van Dijk Publicatiedatum: 26 april 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Tweede Kamer stemt in met beperking gemeenschap van goederen

  Beperkte gemeenschap van goederen is het nieuwe stelsel

  De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met een wetsvoorstel waarin de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Hierdoor vallen schenkingen en erfenissen die een echtgenoot tijdens het huwelijk ontvangt niet langer in de huwelijksgemeenschap. Ook bezittingen en schulden die een echtgenoot had bij het aangaan van het huwelijk (zogenoemde aanbrengsten ten huwelijk), vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Door deze wijziging blijven schenkingen, erfenissen én aanbrengsten ten huwelijk na een echtscheiding automatisch eigendom van de oorspronkelijke eigenaar. Gelet op de zetelverdeling in de Eerste Kamer zou de huidige stemming in de Tweede Kamer betekenen dat het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer een meerderheid van de stemmen krijgt. De kans is daardoor groot dat het wetsvoorstel ook echt wet wordt. Wanneer is echter nog niet bekend.

  Huidig stelsel: achterhaald en niet altijd rechtvaardig

  Nederland is een van de weinige landen waar nu nog in algehele gemeenschap van goederen wordt getrouwd als de echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden opstellen. Onder het huidige recht vallen de bezittingen en schulden die een echtgenoot vóór het huwelijk heeft verkregen ín de huwelijksgemeenschap, net zoals schenkingen en erfenissen zonder uitsluitingsclausule die tijdens het huwelijk worden ontvangen. Na een echtscheiding moet de gemeenschap van goederen tussen de ex-echtgenoten worden verdeeld en deelt de ene partner dus ook mee in het vermogen dat de ander voor het huwelijk heeft opgebouwd en in erfenissen en schenkingen die de ander tijdens het huwelijk zonder uitsluitingsclausule heeft ontvangen. Als echtgenoten dat niet willen, moeten zij (voor het huwelijk) huwelijkse voorwaarden laten opmaken en zorgen voor een uitsluitingsclausule bij de schenking of erfenis. Dit is na invoering van de nieuwe wet niet meer nodig, omdat de ‘beperkte’ gemeenschap van goederen het nieuwe standaardstelsel wordt.

  Een verbetering maar toch een kritische kanttekening

  Het nieuwe stelsel sluit aan bij de wettelijke stelsels in de ons omliggende landen. Ik vind de nieuwe wet een verbetering, vooral omdat het na een echtscheiding vaak onrechtvaardig voelt dat de ene ex-partner meedeelt in het vermogen dat de ander al voor het huwelijk had of in familievermogen dat hij/zij tijdens het huwelijk heeft verkregen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de ene partner juist moet meebetalen aan schulden die de ander al voor het huwelijk heeft laten ontstaan. Dat is met deze nieuwe wet afgelopen.

  Dat ik niettemin verwacht dat er in de praktijk nog steeds discussie c.q. juridische strijd ontstaat bij een echtscheiding, heeft te maken met het feit dat echtgenoten bij aanvang van en tijdens het huwelijk niet bijhouden wat er ingebracht wordt en wat er aan erfenissen en schenkingen binnenkomt. De echtgenoten moeten daarvan namelijk een goede administratie bijhouden of bijvoorbeeld aparte bankrekeningen aanhouden. De praktijk leert dat dit maar zeer zelden wordt gedaan en het gevolg is dat bij echtscheiding alsnog discussie ontstaat over wat van wie is.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij