blog

  Wat mag je verwachten van de executeur (testamentair)?

  Bob Theunissen
  Bob TheunissenPublicatiedatum: 27 november 2020Laatste update: 11 december 2020
  Wat mag je verwachten van de executeur (testamentair)?

  Veel geschillen in het erfrecht gaan over uitoefening van de taak van de executeur testamentair, of kortweg de executeur. Wij merken dat erfgenamen regelmatig ontevreden zijn over de manier waarop de executeur de erfenis afwikkelt: de executeur werkt traag, onbehoorlijk of is niet transparant richting de erfgenamen en geeft geen informatie.

  Eisen aan de executeur

  Wat een executeur mag of moet doen staat in de wet en is ook vaak in het testament uitgewerkt. De belangrijkste taak is het opstellen van een boedelbeschrijving (overzicht van bezittingen en schulden), het betalen van schulden of het verkopen van bezittingen als dat nodig is om schulden te betalen.

  Hij is de vertegenwoordiger van de erfgenamen en je ben dus niet bevoegd om zelf iets te doen zolang er een executeur is.

  Je mag als erfgenaam van de executeur verwachten dat hij zijn taken op een goede en voortvarende manier uitvoert waarbij hij periodiek overlegt met de erfgenamen en hen informeert over de stand van zaken.

  Executeur-afwikkelingsbewindvoerder: de driesterren executeur

  Dit type executeur heeft in het testament meer bevoegdheden gekregen dan een gewone executeur. Deze executeur mag namelijk ook de nalatenschap verdelen (afwikkelen). Dat lijkt praktisch, maar is niet altijd een voordeel. Het schept een grote verantwoordelijkheid voor de executeur. Die moet namelijk rekening houden met de wensen van de erfgenamen en die zijn het lang niet altijd met elkaar eens.

  Het komt dan ook regelmatig voor dat de executeur ervoor bedankt om de nalatenschap te verdelen, omdat hij geen zin heeft om door de ene of andere erfgenaam aansprakelijk gesteld te worden voor beslissingen die hij heeft genomen.

  Taakverzuim door de executeur

  Als de executeur zijn taken niet naar behoren uitoefent, bijvoorbeeld als de executeur geen informatie verstrekt aan de erfgenamen, is ons advies om eerst namens de ontevreden erfgena(a)m(en) in een gesprek of schriftelijk een toelichting te vragen op de door de executeur verrichte werkzaamheden en informatie te verstrekken.

  De praktijk leert dat de meeste executeurs daaraan gehoor geven en dat hierdoor vaak de onvrede wordt weggenomen.

  Ontslag van een executeur

  Als de executeur aantoonbaar nalatig blijft om zijn taken (goed) uit te voeren en/of als er een vertrouwensbreuk is tussen de executeur en de erfgenamen, kun je als erfgenaam een verzoek indienen bij de rechter om de executeur te laten ontslaan. Dat moet via een advocaat.

  Dat kan bijvoorbeeld als de executeur geen informatie verstrekt, de executeur de erfenis verdeelt terwijl hij daartoe niet bevoegd is of als hij geen overleg pleegt met alle erfgenamen. De executeur kan in die gevallen mogelijk ook schadeplichtig zijn. Het feit dat je niet blij bent met de keuzes van de executeur of dat je zelf liever executeur had willen zijn, is geen gegronde reden voor een ontslagverzoek.

  Voorbeeld:

  Moeder benoemt in haar testament haar oudste zoon tot executeur. Er zijn nog drie andere broers. Na het overlijden, regelt de zoon zonder overleg de begrafenis, haalt het huis van moeder leeg zonder de broers daarbij te betrekken, geeft geen informatie over de nalatenschap, reageert niet op brieven, telefoon ed. en haalt de bankrekening leeg.

  Wij hebben namens de broers bij de rechtbank het ontslag van de executeur gevraagd en dat is toegewezen. De rechtbank was van mening dat de executeur niet geschikt is voor zijn taak en bovendien heeft hij niet het vertrouwen van zijn broers.

  Ook de executeur kan bij ons terecht

  Wij staan niet alleen ontevreden erfgenamen bij; ook de executeur is bij ons aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand. Soms hebben erfgenamen namelijk geen reden om ontevreden te zijn over de taakuitoefening, of stellen zij onredelijke eisen aan jou als executeur. Ook als je vastloopt bij je taakuitoefening als executeur kunnen we samen met jou kijken naar de obstakels en je adviseren over de verschillende mogelijkheden.

  Ben je ontevreden over de executeur of wordt er aan jouw taakuitoefening als executeur getwijfeld? We gaan graag met je in gesprek over jouw opties.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Christiaan Donners