blog

  5 tips om adviseurskosten bij een bedrijfsovername te beheersen

  5 tips om adviseurskosten bij een bedrijfsovername te beheersen

  Goed nieuws deze week: positieve berichten over de (Nederlandse) overnamemarkt! Mogelijk zie je voor jouw eigen bedrijf mooie kansen. Bij een bedrijfsoverdracht schakelen verkoper en koper vaak adviseurs in. Naast accountants, fiscalisten en andere/corporate finance adviseurs worden vaak ook advocaten ingeschakeld. Op het moment van inschakelen van die adviseurs is doorgaans nog onduidelijk of de transactie daadwerkelijk doorgang zal vinden. Wel worden er al kosten gemaakt. Ook als de transactie doorgaat, wil je niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Adviseurs willen op hun beurt meerwaarde kunnen leveren. Onderstaand vijf tips om adviseurskosten bij een bedrijfsovername te beheersen.

  1. Heldere afspraken. Bepaal voor jezelf wat je van belang vindt: bijvoorbeeld zekerheid over de kosten, of kosten die in een bepaalde verhouding staan tot het resultaat. Afgebakende werkzaamheden lenen zich goed voor fixed fee afspraken; een vaste prijs/vast bedrag. Sommige adviseurs werken met success fees. Realiseer je dat deze adviseurs dan een persoonlijk belang hebben bij het doorgaan van de transactie en bij hun advisering niet enkel úw belang voor ogen hebben. Bedrijfsadviseurs en corporate finance specialisten ontvangen vaak een vergoeding gebaseerd op de koop- of verkoopprijs. Regel vooral ook goed wat zij ontvangen op het moment dat de transactie niet doorgaat.
  2. Samenwerking en teambelang. Zorg dat de adviseurs goed kunnen samenwerken, er geen overlap in werk ontstaat of bepaald werk niet wordt gedaan. Niets is vervelender (ook voor jouw portemonnee!) dan dat jouw adviseurs elkaar proberen af te troeven of elkaar tegenspreken. Ik heb zelf goede ervaringen met het organiseren van een “kick off” meeting voor kennismaking, taakformulering en tijdpad van de betrokken adviseurs. Een kick off geeft inzage in de transactie zodat adviseurs een totaalbeeld krijgen, versterkt de teamgeest en vergroot daarmee de betrokkenheid en kans op een goed resultaat.
  3. Timing. Betrek de adviseurs op het juiste moment; niet te vroeg en niet te laat. Fiscalisten hebben vaak bemoeienis met de structuur van de transactie. Hun betrokkenheid is vaak al in het begintraject van belang. Voor advocaten geldt vaak dat zij (na een eventueel boekenonderzoek) pas (weer) in beeld hoeven te komen op het moment dat je er vertrouwen in hebt dat je er op commerciële punten wel uitkomt. Te vaak zie ik dat er nog steeds over de commerciële uitgangspunten inhoudelijk “onderhandeld” wordt via de teksten van de koopovereenkomst en de juridisch adviseur te vroeg was ingeschakeld. Bij het afketsen van een transactie is dat dan zonde van het geld.
  4. Goed geregeld. Stuur de adviseurs zelf goed aan of organiseer een goede projectmanager. Die bewaakt de tijdlijnen en budgetten maar regisseert hoe, wanneer en welke documenten moeten worden opgeleverd en wie aan wie rapporteert. Vooral in het proces van het boekenonderzoek (due diligence) is van belang af te bakenen waarop het onderzoek betrekking heeft. Bij het kopersteam moet duidelijk zijn hoe gedetailleerd de rapportage van de bevindingen eruit dient te zien. Het verkopersteam moet de dataroom met informatie effectief inrichten zodat de informatie over en de risico’s van het bedrijf gestructureerd kenbaar zijn. De projectmanager heeft de leiding en de andere adviseurs rapporteren aan hem.
  5. Focus. Verricht als koper een gericht boekenonderzoek. Het is meestal niet nodig om alle documenten die er zijn te bekijken. De koper weet meestal waar de kansen liggen voor de aan te kopen onderneming. Daarmee zijn vaak ook de risico’s die in het bedrijf zitten gegeven. Focus het onderzoek daarop, probeer binnen dat kader alles boven water te krijgen en vraag voor het overige goede garanties en vrijwaringen.

  Als bovenstaande vijf punten in acht worden genomen, zouden er geen teleurstellingen meer mogen zijn over kosten van adviseurs, en kun je je focussen op het afronden van de transactie!