blog

  Aanbieden van arbeidsovereenkomsten bij faillissement: “U bent gewaarschuwd !”

  Anne-Marie Weersink
  Anne-Marie Weersink Publicatiedatum: 19 april 2016 Laatste update: 21 januari 2021
  Afbeelding voor Aanbieden van arbeidsovereenkomsten bij faillissement: “U bent gewaarschuwd !”

  Bij een doorstart biedt de doorstartende ondernemer aan ex-werknemers van een gefailleerde onderneming in voorkomende gevallen een arbeidsovereenkomst aan. Hieraan kunnen grote financiële risico’s kleven zodra de doorstart na enige tijd minder succesvol is als verwacht.

  Werknemers bij doorstart na faillissement

  De doorstartende onderneming heeft ook vaak werknemers nodig. Deze zijn vaak afkomstig van het oude bedrijf omdat zij immers over de kennis en kunde beschikken. De doorstarter bood tot op heden veelal de geselecteerde werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan om voor de toekomst alle vrijheid te behouden om deze overeenkomsten wel of niet voort te zetten. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er de nodige voetangels en klemmen.

  Risico’s bij het aanbieden van de overeenkomst voor bepaalde tijd

  De doorstarter voorziet kansen in de markt en gaat ervan uit dat een nieuwe onderneming een succes wordt. Echter, er bestaat ook een kwade kans dat de resultaten van de onderneming minder succesvol zijn als verwacht. De kosten moeten worden gereduceerd en om dit te bereiken wordt er gesaneerd om het aantal werknemers te verminderen. De financiële risico’s van deze sanering kunnen sinds de invoering van de Wwz op 1 juli 2015 groot zijn.

  De gevolgen van De Wet werk en zekerheid (Wwz)

  In deze wet is bepaald dat de bepalingen rondom de transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband met de werknemer onmiddellijke werking hebben en de dienstjaren die opgebouwd zijn voor de inwerkingtreding van de Wwz worden meegeteld voor de hoogte van de transitievergoeding, aldus de rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2016:190. In de casus die aan de rechtbank werd voorgelegd was de doorstarter een arbeidsovereenkomst aangegaan met de werknemer voor bepaalde tijd. Met deze bepaling in het arbeidscontract maakt de rechtbank korte metten. De rechtbank bepaalde dat de arbeidsovereenkomst moet gelden als aangegaan voor onbepaalde tijd, nu de schakel van vóór het faillissement onverkort meetelt.

  Wat speelt er bij deTransitievergoeding?

  Het gevolg van deze uitspraak voor de transitievergoeding is duidelijk. Alle dienstjaren bij de werkgever worden samengeteld, zowel de jaren die zijn opgebouwd bij de doorstarter als bij het failliete bedrijf. Hierdoor kan de transitievergoeding tot een hoog bedrag leiden, met name wanneer het gaat om een werknemer die bij de failliet reeds een omvangrijk arbeidsverleden had.

  In zeer specifieke situaties is hier een uitzondering mogelijk, maar daarbij dienen alle feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang goed te worden beoordeeld. Het inschakelen van een insolventiespecialist kan daarom een goede keuze zijn.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren