blog

  Kan aanzeggen einde contract ook per whatsapp?

  Sonja van Maanen Publicatiedatum: 10 juli 2015 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Kan aanzeggen einde contract ook per whatsapp?

  Een werkgever kondigde per whatsapp aan dat hij het arbeidscontract wilde beëindigen. Volgens de werkneemster voldeed de werkgever hiermee niet aan zijn aanzegverplichting. Is een aanzegging per whatsapp mogelijk?

  Wat houdt de aanzegverplichting in?

  Sinds januari 2015 geldt de zogenaamde aanzegverplichting. Als je werknemers met tijdelijke contracten in dienst heeft, moet je uiterlijk een maand voor het einde van het contract meedelen of het contract verlengd wordt en zo ja, onder welke voorwaarden. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete van ten hoogste een bruto maandsalaris. Het idee hierachter is dat een werknemer met een tijdelijk contract moet weten waar hij aan toe is, zodat hij tijdig kan omzien naar een andere baan.

  Is een whatsapp-bericht voldoende?

  De wet bepaalt dat een aanzegging schriftelijk moet gebeuren, maar is een whatsappbericht voldoende? De werkgever had in dit geval het volgende bericht verstuurd: “Ik ga je nu 2 keuzes geven (…) 1. We gaan normaal uit elkaar, ik stel een ontbinding van contract, je tekent die, je krijgt je salaris maand februari uitbetaald inclusief vakantie. 2. Ik ga ontslag aanvragen bij UWV en ontbinding contract per 6 februari. (..) Woensdag hoef je niet te verschijnen. (..) Want je weet exact zelf wat je gedaan hebt en we laten ons niet in de maling nemen. Niet komen werken als je dat wel kan is niet acceptabel. Er is een zorgplicht richting je werkgever en ik heb dusdanig bewijs gekregen dat je dat niet hebt nageleefd.” Ook had hij per post een brief verstuurd, maar de werkneemster stelde dat ze deze brief niet had ontvangen. Volgens de rechter was een aanzegging via een whatsapp-bericht genoeg. De werkneemster had op het bericht gereageerd, zodat duidelijk was dat het bericht haar had bereikt. Uit de mededeling per whatsapp kon werkneemster afleiden dat haar contract niet zou worden verlengd en daarmee heeft werkgever voldaan aan zijn aanzegverplichting. Waarschijnlijk speelt in deze zaak wel mee dat werkgever en werknemer regelmatig met elkaar via whatsapp communiceerden.

  Niet mondeling

  Let op: een mondelinge aanzegging is niet voldoende. De Rechtbank Rotterdam was van mening dat een werkgever niet kon volstaan met een mondelinge mededeling, ook al had de werkneemster ter zitting bevestigd dat de mededeling was gedaan. Het is in het belang van de werknemer dat hij schriftelijk op de hoogte wordt gesteld dat zijn contract niet verlengd wordt.

  Tip: alvast aanzeggen in de arbeidsovereenkomst

  Op welke manier moet er aangezegd worden? Volgens de wetgever is een aangetekende brief het meest verstandig, maar dat is niet het enige aanzegmiddel. E-mail, fax, brief of whatsapp zijn mogelijk, mits het bericht de werknemer daadwerkelijk bereikt en daarmee tijdig duidelijkheid is. Om te voorkomen dat je vergeet tijdig aan te zeggen en een boete moet betalen, kun je ook al in de arbeidsovereenkomst een aanzegging opnemen. Lees meer hierover.

  Link naar de uitspraken

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert