Alle artikelen Ondernemerszaken

Het conflict dat nalatenschap heet

26 juni 2017

Wist u dat het jaarlijks aantal sterfgevallen de afgelopen 50 jaar bijna is verdubbeld? Als advocaat erfrecht zie ik dat ook steeds meer ruzie wordt gemaakt over erfenissen en de afwikkeling daarvan. Deze geschillen gaan bijvoorbeeld over de ongelijke behandeling van kinderen in een testament of het gebruik (c.q. misbruik) van de bankrekeningen van ouders door de kinderen (of een van hen). Het erfrecht wordt dus steeds belangrijker.

Meer

Beneficiaire aanvaarding, Erfgenamen, Nalatenschap, Zuivere aanvaarding

Thema's: Erfrecht , Testament

Hier met die administratie!

23 juni 2017

Op 1 juli a.s. treedt de Wet versterking positie curator in werking. Eén van de onderdelen van deze wet is het nieuwe artikel 105b van de Faillissementswet waarin wordt bepaald dat accountants en ieder ander die administratie van de failliet onder zich heeft, verplicht is om die administratie ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen zonder dat een beroep op een retentierecht mogelijk is.

Meer

Administratie, Curator, Faillissement

Thema: Faillissement, surseance en WSNP

De Hoge Raad: berekening van schade door een leeggehaalde vennootschap

16 juni 2017

U heeft geld te vorderen van een gefailleerde vennootschap en vermoedt dat de boel voortijdig door de eigenaren is leeggehaald: activa zijn overgeheveld naar een andere partij zonder dat daarvoor een reële koopprijs aan de vennootschap is betaald. De vennootschap is met de schulden achtergebleven en gefailleerd. Kunt u als gedupeerde schuldeiser uw vordering elders verhalen, nu uit het faillissement geen uitkering valt te verwachten?

Meer

Aansprakelijkheid, Causaal verband, Doorstart, Faillissement, Faillissementsfraude, Oninbare vordering, Schadeberekening, Verkoop activa

Thema's: Herstructurering , Rechtspersonen , Goed bestuur en governance , Schade en aansprakelijkheid

Is de OR uitgespeeld bij een faillissement?

14 juni 2017

In december 2016 werd DA Retail Groep in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de ondernemingsraad eerst na de doorstart waarbij ook werkgelegenheid behouden bleef op hoofdlijnen geïnformeerd. De OR startte een procedure bij de Ondernemingskamer omdat zij vooraf geïnformeerd had willen worden door de curator en de curator aan haar advies had moeten vragen.

Meer

Curator, Faillissement, Ondernemingsraad, Werknemers

Thema's: Faillissementen & Surseances van betaling , Ondernemer

Vragen over de nieuwe privacy regels?

9 juni 2017

Binnen een jaar zullen alle organisaties moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacy regels. Vanaf 25 mei 2018 zal u moeten kunnen aantonen dat uw organisatie ‘privacy compliant’ is. Dat vraagt de nodige voorbereiding en kan leiden tot diverse vragen.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Persoonsgegevens, Privacy, Privacy compliance, Privacy regelgeving, Privacy verordening

Thema: Privacy

De vergeten polis

2 juni 2017

Bij het opmaken van testamenten, samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden wordt standaard gevraagd waar het vermogen van cliënten uit bestaat. In de meeste gevallen weten cliënten aardig te vertellen wat ze bezitten en wat hun schulden zijn. Bij de vraag naar eventuele levensverzekeringen, de hoogte van het verzekerde bedrag en wie de begunstigden zijn, blijft het meestal stil.

Meer

Bedrag, Begunstigde, Erfgenaam, Levensverzekering, Polis, Premieplichtige, Testament

Thema's: Testament , Erfrecht

Emile Bosveld
Emile Bosveld Kandidaat-notaris

Ondernemers let op: wetswijziging omtrent betaaltermijnen op komst!

30 mei 2017

Op 1 juli 2017 treedt de “Wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen” in werking. De wet voegt aan artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW) een lid toe dat grote ondernemingen verbiedt in overeenkomsten met zelfstandige ondernemers en MKB-bedrijven een betaaltermijn van meer dan 60 dagen overeen te komen.

Meer

Grote onderneming, Wetswijziging, Wettelijke betaaltermijn, Wettelijke handelsrente

Thema: Financiering & zekerheid

Auke Klomp
Auke Klomp Advocaat

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens: op naar de privacy verordening!

24 mei 2017

Bij het aanbieden van het jaarverslag over 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gewaarschuwd dat nú het moment is voor organisaties om aan de slag te gaan met de voorbereiding op de komende privacy verordening. Onder deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens de mogelijkheid om boetes op te leggen tot 20 miljoen euro of 4 % van de wereldwijde jaaromzet. Voldoende reden dus om u goed voor te bereiden.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Meldplicht datalekken, Privacy, Privacyverordening

Thema: Privacy

Ook een advocaat moet zich aan de privacyregelgeving houden! Een checklist.

19 mei 2017

Een advocatenkantoor heeft WSNP-gegevens 'overgetypt' uit de Staatscourant. Deze gegevens gebruikt het kantoor om brieven te sturen. De rechtbank oordeelt dat deze verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is en het advocatenkantoor moet een boete betalen. Een checklist basisprincipes privacyregelgeving kan u een dergelijke veroordeling helpen voorkomen.

Meer

Basisprincipes privacy, Bescherming persoonsgegegevens, Checklist, Gerechtvaardigd belang, Privacy, Privacyregelgeving, Proportionaliteit, Subsidiariteit

Thema: Privacy

Sportclubs en misdragende leden: hoe te handelen?

19 mei 2017

De competities naderen hun ontknoping. Wie wordt kampioen en wie degradeert? De belangen kunnen groot zijn en de emoties hoog oplopen. Hoe kan een sportclub het beste handelen wanneer een lid zijn of haar hoofd verliest en zich misdraagt?

Meer

Ontzetting, Opzegging, Recht, Royement, Sport, Vereniging, Verenigingsrecht

Thema: Sport

Steunvordering weg ermee!

12 mei 2017

Het doel van een faillissement is om het vermogen van de failliet te verdelen onder zijn schuldeisers. Hierdoor zal een faillissement niet worden uitgesproken als er slechts sprake is van één schuldeiser. Wanneer een schuldeiser een faillissement aanvraagt, zal hij dus moeten aantonen dat de schuldenaar nog minimaal één andere schuldeiser heeft: er moet een steunvordering zijn. Maar is dat wel wenselijk?

Meer

Curator, Faillissement, Incasso, Steunvordering

Thema's: Faillissement, surseance en WSNP , Incasso en beslag

Belastingvrije uitkering

11 mei 2017

Wanneer komt het in ons land voor dat vermogen belastingvrij van A naar B over kan gaan? Dat zijn uitzonderingen. Toch is er een aantal gevallen waarin de wetgever de burger en zelfs de ondernemer tegemoet komt. In deze blog praat ik u bij over de belastingvrije kapitaalvermindering.

Meer

Agioreserveomzette, Belastingvrij, Belastingvrijeuitkering, Belastingvrijstelling, Flexbv, Goedkeuringbestuur, Kapitaal, Kapitaalvermindering, Minimumkapitaal, Nominalewaarde, Rekeningcourantschuld, Terugbetaling, Uitkeringstoetsen, Verkrijgingsprijs, Winstuitkering

Thema: Rechtspersonen

De bestuurder blijft niet buiten schot!

4 mei 2017

Dit is mijn vierde blog over de liquidatie van vennootschappen. In de eerdere blogs “Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen? “; “Turboliquidatie ligt onder vuur”; “Turboliquidatie en toch failliet!” behandelde ik uitspraken waarbij de rechter de schuldeiser tegemoet is gekomen, ook al was de vennootschap ontbonden. De schuldeiser kan rechtstreeks zijn vordering verhalen bij de bestuurder van de geturboliquideerde vennootschap.

Meer

Besloten vennootschap, Bestuurdersaansprakelijkheid, Crediteuren, Faillisement, Onrechtmatige daad, Vennootschappen

Thema's: Faillissementen & Surseances van betaling , Ondernemer

Afkoop/omzetting Pensioen in Eigen Beheer? Doe het via de vaststellingsovereenkomst (VII)

2 mei 2017

De drie ontbijtworkshops die mijn collega notaris Henk Oosterdijk en ik de tweede helft april 2017 hebben gegeven over de rol van de (ex) partner bij afkoop/omzetting Pensioen in Eigen Beheer waren een groot succes. De grootste eye opener voor de aanwezige fiscaal adviseurs was ons advies om de afspraken tussen de B.V, de DGA en de partner vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst (VSO) en niet te volstaan met een summiere overeenkomst die gebaseerd is op een standaardmodel dat via internet te koop is. Wat is de VSO voor overeenkomst en waarom is die beter dan andere overeenkomsten?

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Ondernemer, Onderneming, Pensioen, Pensioen in eigen beheer, Vaststellingsovereenkomst, Vso

Thema: Pensioen

10-stappenplan Autoriteit Persoonsgegevens

28 april 2017

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe privacyregels te implementeren, want vanaf die datum is deze verordening ook daadwerkelijk van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10-stappenplan gepubliceerd dat organisaties kan helpen met de voorbereiding op deze nieuwe Europese privacyregelgeving.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Bewerkersovereenkomst, Documentatieplicht, Functionaris voor de gegevensbescherming, Meldplicht datalekken, Persoonsgegevens, Pia, Privacy, Privacy by default, Privacy by design, Privacy-verordening, Rechten betrokkenen, Toestemming, Verantwoordingsplicht

Thema: Privacy

Baanbrekende ontwikkelingen: de zelfrijdende auto (II)

14 april 2017

In mijn vorige blog heb ik de aftrap gegeven voor een reeks blogs over de zelfrijdende auto. In dat blog heb ik mijn definitie van een zelfrijdende auto gegeven en de voor- en nadelen van de komst van de zelfrijdende auto besproken. Deze week is het tijd om een antwoord te geven op de vraag hoe een zelfrijdende auto nu precies werkt.

Meer

Aansprakelijkheid, Auto, Data, Innovatie, Recht, Techniek, Technologie

Thema: ICT

Doorzoeken telefoon beperkt door privacyregels – werkgevers let op!

7 april 2017

De politie doorzocht de smartphone van een man die wordt verdacht van het smokkelen van cocaïne via Schiphol. Op zijn telefoon werd belastend bewijs aangetroffen. De advocaat voerde aan dat de privacy van de verdachte is geschonden door het onderzoek aan zijn telefoon. De Hoge Raad geeft in zijn arrest van 4 april 2017 aan dat de privacy van de verdachte de grenzen van het onderzoek bepalen. Dit is weliswaar een uitspraak in een strafzaak, maar ook relevant voor werkgevers. Ook bij het controleren van werknemers, zoals bij controle van werktelefoons, zullen de privacyregels moeten worden nageleefd.

Meer

Boetes, Controle personeel, Controle werknemers, Doorzoeken smartphone, Emailcontrole, Handhaving autoriteit persoonsgegevens, Persoonlijke levenssfeer, Persoonsgegevens, Privacy, Verborgen camera's

Thema: Privacy

Van ‘alles’ delen naar ‘beperkt’ delen

7 april 2017

In een artikel in TROUW begin vorig jaar lees ik dat driekwart van de huwelijken in Nederland wordt gesloten zonder huwelijkse voorwaarden. Aanstaande echtgenoten gaan in ondertrouw (dat kan online tegenwoordig), regelen wellicht een feestje en zeggen ‘ja’ voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er komt geen notaris aan te pas.

Meer

Echtscheiding, Gemeenschap van goederen, Huwelijkse voorwaarden, Trouwen, Vechtscheiding

Thema's: Huwelijkse voorwaarden , Erfrecht , Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Kandidaat-notaris

Voorlopige overwinning voor werknemers bij pre-pack?

7 april 2017

Wat is de pre-pack? Bij een pre-pack wordt het verkopen van het actief, van een in zwaar weer verkerende onderneming, voorbereid en zodra deze voorbereidende fase is afgerond wordt het faillissement uitgesproken.

Meer

Curator, Doorstart, Faillissement, Werknemers

Thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Top 5 valkuilen voor de fiscaal adviseur bij Pensioen in Eigen Beheer (deel VI)

6 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 is de Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer in werking getreden. De afgelopen maanden heb ik regelmatig gesproken met fiscaal adviseurs. Daaruit blijkt dat zij vaak worstelen met hun rol ten opzichte van de (ex-)partner van de DGA, de vraag wanneer sprake is van compensatieaanspraken en hoe die in te vullen. Hierna volgt mijn top 5 van valkuilen voor de fiscaal adviseur met bijbehorende adviezen.

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Ondernemer, Onderneming, Pensioen, Pensioen in eigen beheer

Thema: Pensioen