Alle artikelen Ondernemerszaken

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de Privacy-verordening: Deel 4: Beveiligingsbeleid

15 december 2017

Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Dat lijkt nog ver weg, maar om privacy compliant te zijn moet er wel wat gebeuren. Dit is deel 4 van onze blogreeks 'Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening'. In deel 1 bespraken we het verplichte register van verwerkingsactiviteiten, in deel 2 doelbinding en grondslag en deel 3 ging over het al dan niet verplicht moeten aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming. In dit vierde deel komt de beveiliging van persoonsgegevens aan bod.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Gdpr, Plan do check act, Privacy by default, Privacy by design, Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens

Blog thema: Privacy

Aansprakelijkheid valt niet altijd te ontduiken

8 december 2017

Beperkingen van aansprakelijkheid komen veelvuldig voor in overeenkomsten en algemene voorwaarden. Deze bepalingen bieden echter niet in alle gevallen bescherming. In een spraakmakende zaak over belastingontduiking is dit wederom gebleken.

Meer

Aansprakelijkheid, Exoneratieclausule

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

Privacy bij afvalinzameling (deel 4): niet méér gegevens verwerken dan noodzakelijk

24 november 2017

Op de milieustraat, via chips op minicontainers of met een adres gebonden afvalpas worden persoonsgegevens verwerkt. Niet alleen een adres is een persoonsgegeven, maar ook alle gegevens die via een adresgebonden afvalpas worden verwerkt. Voor al deze verwerkingen is daarom de privacyregelgeving van toepassing. Om aan deze regelgeving te voldoen mogen niet méér persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken.

Meer

Afval, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Doelbinding, Gdpr, Grondslag, Informatieplicht, Noodzakelijkheid, Persoonsgegevens, Proportionaliteit en subsidiariteit

Thema's: Privacy , Privacy binnen de afvalbranche

Schenken, niet schenken…of herroepelijk schenken?

15 november 2017

Het einde van het jaar nadert. Schenken we nog wat aan de kinderen?

Meer

Belastingvrij, Erfbelasting, Erven, Estate planning, Fiscaal, Herroepelijk, Kinderen, Ouders, Schenkbelasting, Schenken, Uitsluitingsclausule

Thema's: Schenking / giften , Erfrecht

Emile Bosveld
Emile Bosveld Kandidaat-notaris

In huwelijkse voorwaarden afspreken geen alimentatie...? Mooi niet(ig)!

14 november 2017

Mag je nou wel of niet afspreken in huwelijkse voorwaarden dat nooit sprake zal zijn van partneralimentatie? Een korte update.

Meer

Alimentatie, Echtscheiding, Geregistreerd partnerschap, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Nihilbeding, Partnerschapsvoorwaarden, Wetsvoorstel

Thema's: Alimentatie , Huwelijkse voorwaarden

Emile Bosveld
Emile Bosveld Kandidaat-notaris

Wie procedeert om een koe, legt er een op toe

10 november 2017

Sommige onderwerpen zijn voor mij als jurist inmiddels zo vanzelfsprekend, dat ik soms vergeet dat deze onderwerpen voor veel mensen begrijpelijkerwijs niet zo vanzelfsprekend zijn. Neem nu de kosten die worden gemaakt bij een gerechtelijke procedure. Ik spreek geregeld mensen die in de veronderstelling verkeren dat deze kosten bij winst van de procedure volledig vergoed dienen te worden door de wederpartij. Dit is echter niet het geval. Vandaar ook het oude spreekwoord "Wie procedeert om een koe, legt er een op toe". Procederen kost dus (bijna) altijd geld. Hoe dit zit, leg ik in dit blog uit.

Meer

Incasso, Procederen, Proceskosten

Thema's: Geschillen & arbitrage , Incasso & beslaglegging

Ruzie over erfenis: familieleden zijn niet te vertrouwen!

9 november 2017

De ruzies over erfenissen nemen toe en steeds vaker leidt dat tot procedures. Als erfrecht advocaten willen we graag onze ervaringen met u delen en u tips geven waar u uw voordeel mee kunt doen als u in een nalatenschap betrokken bent. In dit blog een waargebeurde casus die bewijst hoe belangrijk het is om afspraken binnen familie goed vast te leggen en niet te vertrouwen op mondelinge toezeggingen. Lees hierna hoe Karel financieel gedupeerd werd door zijn broer en zus na het overlijden van zijn ouders.

Meer

Erfenis, Testament

Thema's: Erfrecht , Testament , Erfenis

Privacy bij afvalinzameling (deel 3): grondslag

3 november 2017

Zoals ik schreef in de eerdere delen van deze blogserie worden bij de afvalinzameling persoonsgegevens verwerkt. Denk aan de verwerking van adresgegevens voor de uitgifte van afvalpassen of gechipte minicontainers of de registratie van kentekens en stortgegevens bij de milieustraat. Dus ook binnen de afvalbranche moet voldaan worden aan de privacyregelgeving. In deze regelgeving staan een aantal grondslagen. Iedere verwerking van persoonsgegevens zal gebaseerd moeten zijn op één van die grondslagen.

Meer

Afval en privacy, Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Doelbinding, Gdpr, Grondslag, Toestemming

Blog thema: Privacy

WOZ waarde woning? Wel voor de erfbelasting, maar niet voor onderlinge aanspraken!

30 oktober 2017

In de Successiewet is geregeld dat bij de aangifte erfbelasting de WOZ waarde van een woning moet worden opgegeven. Het gaat dan om de waarde in het jaar van overlijden of het opvolgende jaar. In tijden dat de (WOZ) waarden dalen wordt meestal gekozen voor het opvolgende jaar (=lager), maar met de stijgende huizenprijzen is dit meestal niet aantrekkelijk. Of het moet zijn dat er door de erfgenamen met succes bezwaar is aangetekend tegen de WOZ waarde.

Meer

Erfenis, Erven, Huis, Nalatenschap, Onterfd kind, Overdracht ouders kinderen, Schenken, Successiewet, Waardering, Woning, Woz waarde

Blog thema: Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Kandidaat-notaris

Brandveiligheid dance event niet op orde: bestuurder draait op voor de schade

20 oktober 2017

Met het Amsterdam Dance Event voor de deur, moest ik denken aan een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarin werd een dance evenement afgelast omdat de brandveiligheid van de locatie niet op orde was. De stichting die voor de brandveiligheid verantwoordelijk was ging failliet, waarna de bestuursvoorzitter van de stichting in privé opdraaide voor de schade van ruim € 170.000.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Brandveiligheid, Evenement, Evenementenvergunning, Garantie, Gebruiksvergunning, Onbehoorlijk bestuur, Stichting, Vennootschap

Thema's: Goed bestuur en governance , Risicomanagement , Schade en aansprakelijkheid , Sport

Korting en privacy bij de NS: het hoger beroep

13 oktober 2017

Een treinreiziger kan alleen met korting reizen door met een kortingskaart in te checken en uit te checken. Daarbij worden de reisgegevens van deze treinreiziger opgeslagen door de NS. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onvoldoende onderzocht of deze verwerking niet in strijd is met de privacyregels. Dat oordeelde de Raad van State op 20 september 2017.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Gdpr, Handhaving, Persoonsgegevens, Privacy, Proportionaliteit, Subsidiariteit

Blog thema: Privacy

‘Neuzen’ in de financiële administratie van vader/ moeder na overlijden: banken moeten informatie geven

11 oktober 2017

Het kan soms handig zijn om te zien waar vader of moeder geld aan uit heeft gegeven. Is er misschien (veel) geld geschonken aan een broer of zus of aan een ‘behulpzame’ vriend of vriendin? Al dan niet vrijwillig? Twee uitspraken waaruit blijkt dat banken informatie moeten geven.

Meer

Bankafschriften, Erfrecht, Informatie overledene, Legitieme portie, Onterfd kind, Schenken

Blog thema: Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Kandidaat-notaris

Week van de veiligheid: cybersecurity en datalekken

6 oktober 2017

Op 7 oktober 2017 start de week van de veiligheid. De landelijke aftrap wordt dit jaar verzorgd door Minister Blok. Hij zal ook aandacht besteden aan het thema Cybersecurity. Een thema dat nauw samenhangt met de meldplicht datalekken.

Meer

Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Cybercrime, Cybersecurity, Datalek, Gdpr, Meldplicht datalekken, Privacy

Thema's: Meldplicht datalekken , Cybersecurity , Privacy

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de Privacy-verordening: Deel 3: Functionaris voor de Gegevensbescherming

26 september 2017

Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Dat lijkt nog ver weg, maar om privacy compliant te zijn moet er wel wat gebeuren. Dit is deel 3 van onze blogreeks “Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening”.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Fg, Functionaris voor de gegevensbescherming, Gdpr, Persoonsgegevens, Privacy, Privacy officer, Privacyverordening

Thema's: Privacy , Privacy compliance , Privacy en overheid , Privacy en werk

Tuchtmaatregel grote stap naar aansprakelijkheid accountant

24 september 2017

Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad nogmaals duidelijk gemaakt dat het oordeel van de Accountantskamer van belang is in een civiele aansprakelijkheidsprocedure tegen een accountant. Als de rechter afwijkt van het oordeel van de Accountantskamer moet de rechter dit zodanig motiveren dat dit voldoende begrijpelijk is.

Meer

Aansprakelijkheid, Accountant, Accountantskamer, Tuchtrecht

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

E-learning privacy voor arbeidsmobiliteit

22 september 2017

Bij de begeleiding van personen in hun werkomgeving of naar een andere werkomgeving worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om contactgegevens, CV’s, belastbaarheid en interesses. Bij de verwerking van deze gegevens zal voldaan moeten worden aan de privacyregelgeving. In een e-learning over privacy voor arbeidsmobiliteit worden de belangrijkste aspecten uit de privacyregelgeving en cybersecurity uitgelegd.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Cybersecurity, E-learning, Persoonsgegevens, Privacyregelgeving, Privacy voor arbeidsmobiliteit, Privacy voor loopbaanprofessionals, Verwerking persoonsgegevens, Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens

Blog thema: Privacy

Ik heb al een testament (dus waarom zou ik een nieuwe maken?)

21 september 2017

Meestal gaan testamenten langer mee dan de bedoeling is. Abonnementen worden aangepast en jaarlijks wordt gewisseld van aanbieder telecom, energie-, kabel- en verzekeringsmaatschappij. Testamenten zijn nou eenmaal minder in beeld om over na te denken en als het leven goed gaat, is dat misschien ook goed te begrijpen.

Meer

Echtscheiding, Eigen bijdrage, Erfenis, Erfrecht, Kinderen, Levenspartner, Levenstestament, Nieuw testament, Notaris, Oud testament, Schenking, Testament vernieuwen

Blog thema: Testament

Emile Bosveld
Emile Bosveld Kandidaat-notaris

Dag van de Scheiding – Vrijdag 8 september 2017

5 september 2017

Wist u dat er jaarlijks ongeveer 35.000 echtscheidingen zijn? En dat bijna de helft van de gescheiden personen achteraf zegt dat hij of zij de scheiding anders had willen regelen?De Dag van de Scheiding is een landelijk initiatief van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) om aandacht te vragen voor een goede, respectvolle scheiding. De 7e editie vindt dit jaar plaats op vrijdag 8 september.

Meer

Dag van de scheiding, Scheiden, Vfas

Thema's: Scheiden , Mediation

Privacy bij afvalinzameling (deel 2): doel en doelbinding

1 september 2017

Zoals ik aangaf in deel 1 van deze blogserie over de verwerking van persoonsgegevens in de afvalinzameling zijn ook adresgegevens persoonsgegevens. De betekent dat via afvalpassen of chips in minicontainers die gekoppeld zijn aan adressen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacyregelgeving van toepassing is.

Meer

Afvalpas, Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Doel, Doelbinding, Minicontainer, Persoonsgegevens, Privacy, Wet bescherming persoonsgegevens

Thema's: Privacy , Privacy binnen de afvalbranche

Arbeidsovereenkomst stilzwijgend beëindigd bij echtscheiding?

17 augustus 2017

Het komt voor dat de ene partner op de loonlijst staat bij de onderneming van de andere partner. Als de relatie op de klippen loopt, rijst de vraag bestond er wel een echte arbeidsovereenkomst? en zo ja, wat gebeurt er dan met deze arbeidsovereenkomst? Moet die nog separaat beëindigd worden?

Meer

Arbeidsovereenkomst, Beëindiging arbeidsovereenkomst, Besloten vennootschap, Bv, Doorbetaling van loon, Echtscheiding, Ex-partner, Gerechtshof den haag, Loonlijst, Ondernemer, Partner, Scheiding, Stilzwijgende wilsverklaring, Uitspraak

Blog thema: Scheiden

Lex Rutten
Lex Rutten Advocaat