Alle artikelen Ondernemerszaken

Digitalisering op school: een lesje privacy

23 maart 2018

Scholen maken regelmatig en in toenemende mate gebruik van leerlingvolgsystemen, waarin onder meer schoolresultaten en ziekmeldingen van leerlingen inzichtelijk zijn voor ouders. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft privacy op scholen hoog op de agenda staan, en heeft onlangs drie verschillende onderzoeken gepubliceerd over het gebruik van leerlingvolgsystemen in onderwijsorganisaties.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegegevens, Avg, Leerlingvolgsysteem, Privacy, Privacyregelgeving, Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens, Scholen

Thema's: Privacy , Privacy compliance

Lid van schietsportvereniging dreigt met suïcide: royement houdt stand

8 maart 2018

Enige tijd geleden schreef ik een blog over hoe sportverenigingen om dienen te gaan met leden die zich ernstig misdragen. Hierbij gaf ik aan dat de wet twee mogelijkheden biedt: opzegging van het lidmaatschap en als meest verstrekkende maatregel ontzetting/royement. De rechtbank Rotterdam heeft recent in dit kader een interessante uitspraak gewezen over het royement van een lid van een schietvereniging die het wel erg bont had gemaakt.

Meer

Lidmaatschap, Ontzegging, Opzegging, Royement, Sport, Verenigingsrecht

Blog thema: Sport

BSN en de AVG

9 februari 2018

Eerder schreef mijn collega Monique Hennekens een blog over hoe organisaties het beste kunnen omgaan met de verwerking van het Burger Service Nummer (BSN). Inmiddels is het aftellen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) begonnen, die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vervangen. Hoe zit het dan met het verwerken van BSN?

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Bsn, Gdpr, Kopie paspoort, Persoonsgegevens, Privacy, Uavg, Wet bescherming persoonsgegevens

Blog thema: Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is nu echt in aantocht!

26 januari 2018

In 2016 kondigden wij de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan. Inmiddels is de voorbereidingstermijn van twee jaar bijna verstreken. Vanaf 25 mei 2018 zullen alle organisaties moeten voldoen aan de AVG. Vanaf dan moet je kunnen aantonen dat je de privacybeginselen naleeft. Het risico van niet naleving is groot. Zo kan de Autoriteit Persoonsgegevens vanaf dan boetes opleggen die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 % van de wereldwijde omzet. Voorbereid zijn is alleen al daarom belangrijk!

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Betrokkenen, Beveiliging persoonsgegevens, Boetes, Datalek, Gdpr, Guidelines, Persoonsgegevens, Privacy

Thema's: Privacy compliance , Meldplicht datalekken , Privacy

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de Privacy-verordening: Deel 5: Meldplicht datalekken

19 januari 2018

Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Dat lijkt nog ver weg, maar om privacy compliant te zijn moet er wel wat gebeuren. Dit is deel 5 van onze blogreeks Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening. In deel 1 bespraken we het verplichte register van verwerkingsactiviteiten, in deel 2 doelbinding en grondslag en deel 3 ging over het al dan niet verplicht moeten aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming. In deel 4 schreef ik over het beveiligingsbeleid en in dit vijfde deel bespreek ik de meldplicht datalekken.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beleidsregels, Betrokkenen, Beveiliging persoonsgegevens, Beveiligingsincident, Boetes, Datalek, Gdpr, Guidelines, Meldplicht datalekken, Persoonsgegevens, Privacy

Thema's: Privacy compliance , Privacy , Meldplicht datalekken

Betaling in de vorm van (handels)goederen? Niet doen!

21 december 2017

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een onderneming in financiële moeilijkheden (handels)goederen weggeeft aan haar schuldeisers, omdat er geen geld meer is om hun vorderingen te voldoen. Deze “inbetalinggeving” is geregeld in artikel 6:45 van het Burgerlijk Wetboek. Vanuit de zijde van de schuldeiser lijkt het accepteren van een inbetalinggeving aantrekkelijk: er wordt immers toch nog iets van waarde verkregen. Deze wijze van betaling brengt echter risico’s met zich mee.

Meer

Actio pauliana, Crediteuren, Faillisement

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de Privacy-verordening: Deel 4: Beveiligingsbeleid

15 december 2017

Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Dat lijkt nog ver weg, maar om privacy compliant te zijn moet er wel wat gebeuren. Dit is deel 4 van onze blogreeks 'Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening'. In deel 1 bespraken we het verplichte register van verwerkingsactiviteiten, in deel 2 doelbinding en grondslag en deel 3 ging over het al dan niet verplicht moeten aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming. In dit vierde deel komt de beveiliging van persoonsgegevens aan bod.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Gdpr, Plan do check act, Privacy by default, Privacy by design, Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens

Thema's: Privacy , Privacy compliance

Aansprakelijkheid valt niet altijd te ontduiken

8 december 2017

Beperkingen van aansprakelijkheid komen veelvuldig voor in overeenkomsten en algemene voorwaarden. Deze bepalingen bieden echter niet in alle gevallen bescherming. In een spraakmakende zaak over belastingontduiking is dit wederom gebleken.

Meer

Aansprakelijkheid, Exoneratieclausule

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

Privacy bij afvalinzameling (deel 4): niet méér gegevens verwerken dan noodzakelijk

24 november 2017

Op de milieustraat, via chips op minicontainers of met een adres gebonden afvalpas worden persoonsgegevens verwerkt. Niet alleen een adres is een persoonsgegeven, maar ook alle gegevens die via een adresgebonden afvalpas worden verwerkt. Voor al deze verwerkingen is daarom de privacyregelgeving van toepassing. Om aan deze regelgeving te voldoen mogen niet méér persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken.

Meer

Afval, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Doelbinding, Gdpr, Grondslag, Informatieplicht, Noodzakelijkheid, Persoonsgegevens, Proportionaliteit en subsidiariteit

Thema's: Privacy , Privacy binnen de afvalbranche

Schenken, niet schenken…of herroepelijk schenken?

15 november 2017

Het einde van het jaar nadert. Schenken we nog wat aan de kinderen?

Meer

Belastingvrij, Erfbelasting, Erven, Estate planning, Fiscaal, Herroepelijk, Kinderen, Ouders, Schenkbelasting, Schenken, Uitsluitingsclausule

Thema's: Schenking / giften , Erfrecht

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

In huwelijkse voorwaarden afspreken geen alimentatie...? Mooi niet(ig)!

14 november 2017

Mag je nou wel of niet afspreken in huwelijkse voorwaarden dat nooit sprake zal zijn van partneralimentatie? Een korte update.

Meer

Alimentatie, Echtscheiding, Geregistreerd partnerschap, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Nihilbeding, Partnerschapsvoorwaarden, Wetsvoorstel

Thema's: Alimentatie , Huwelijkse voorwaarden

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Wie procedeert om een koe, legt er een op toe

10 november 2017

Sommige onderwerpen zijn voor mij als jurist inmiddels zo vanzelfsprekend, dat ik soms vergeet dat deze onderwerpen voor veel mensen begrijpelijkerwijs niet zo vanzelfsprekend zijn. Neem nu de kosten die worden gemaakt bij een gerechtelijke procedure. Ik spreek geregeld mensen die in de veronderstelling verkeren dat deze kosten bij winst van de procedure volledig vergoed dienen te worden door de wederpartij. Dit is echter niet het geval. Vandaar ook het oude spreekwoord "Wie procedeert om een koe, legt er een op toe". Procederen kost dus (bijna) altijd geld. Hoe dit zit, leg ik in dit blog uit.

Meer

Incasso, Procederen, Proceskosten

Thema's: Geschillen & arbitrage , Incasso & beslaglegging

Ruzie over erfenis: familieleden zijn niet te vertrouwen!

9 november 2017

De ruzies over erfenissen nemen toe en steeds vaker leidt dat tot procedures. Als erfrecht advocaten willen we graag onze ervaringen met je delen en je tips geven waar je jouw voordeel mee kunt doen als je in een nalatenschap betrokken bent. In dit blog een waargebeurde casus die bewijst hoe belangrijk het is om afspraken binnen familie goed vast te leggen en niet te vertrouwen op mondelinge toezeggingen. Lees hierna hoe Karel financieel gedupeerd werd door zijn broer en zus na het overlijden van zijn ouders.

Meer

Erfenis, Testament

Thema's: Erfrecht , Testament , Erfenis

Privacy bij afvalinzameling (deel 3): grondslag

3 november 2017

Zoals ik schreef in de eerdere delen van deze blogserie worden bij de afvalinzameling persoonsgegevens verwerkt. Denk aan de verwerking van adresgegevens voor de uitgifte van afvalpassen of gechipte minicontainers of de registratie van kentekens en stortgegevens bij de milieustraat. Dus ook binnen de afvalbranche moet voldaan worden aan de privacyregelgeving. In deze regelgeving staan een aantal grondslagen. Iedere verwerking van persoonsgegevens zal gebaseerd moeten zijn op één van die grondslagen.

Meer

Afval en privacy, Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Doelbinding, Gdpr, Grondslag, Toestemming

Blog thema: Privacy

WOZ waarde woning? Wel voor de erfbelasting, maar niet voor onderlinge aanspraken!

30 oktober 2017

In de Successiewet is geregeld dat bij de aangifte erfbelasting de WOZ waarde van een woning moet worden opgegeven. Het gaat dan om de waarde in het jaar van overlijden of het opvolgende jaar. In tijden dat de (WOZ) waarden dalen wordt meestal gekozen voor het opvolgende jaar (=lager), maar met de stijgende huizenprijzen is dit meestal niet aantrekkelijk. Of het moet zijn dat er door de erfgenamen met succes bezwaar is aangetekend tegen de WOZ waarde.

Meer

Erfenis, Erven, Huis, Nalatenschap, Onterfd kind, Overdracht ouders kinderen, Schenken, Successiewet, Waardering, Woning, Woz waarde

Blog thema: Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Brandveiligheid dance event niet op orde: bestuurder draait op voor de schade

20 oktober 2017

Met het Amsterdam Dance Event voor de deur, moest ik denken aan een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarin werd een dance evenement afgelast omdat de brandveiligheid van de locatie niet op orde was. De stichting die voor de brandveiligheid verantwoordelijk was ging failliet, waarna de bestuursvoorzitter van de stichting in privé opdraaide voor de schade van ruim € 170.000.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Brandveiligheid, Evenement, Evenementenvergunning, Garantie, Gebruiksvergunning, Onbehoorlijk bestuur, Stichting, Vennootschap

Thema's: Goed bestuur en governance , Risicomanagement , Schade en aansprakelijkheid , Sport

Korting en privacy bij de NS: het hoger beroep

13 oktober 2017

Een treinreiziger kan alleen met korting reizen door met een kortingskaart in te checken en uit te checken. Daarbij worden de reisgegevens van deze treinreiziger opgeslagen door de NS. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onvoldoende onderzocht of deze verwerking niet in strijd is met de privacyregels. Dat oordeelde de Raad van State op 20 september 2017.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Gdpr, Handhaving, Persoonsgegevens, Privacy, Proportionaliteit, Subsidiariteit

Blog thema: Privacy

‘Neuzen’ in de financiële administratie van vader/ moeder na overlijden: banken moeten informatie geven

11 oktober 2017

Het kan soms handig zijn om te zien waar vader of moeder geld aan uit heeft gegeven. Is er misschien (veel) geld geschonken aan een broer of zus of aan een ‘behulpzame’ vriend of vriendin? Al dan niet vrijwillig? Twee uitspraken waaruit blijkt dat banken informatie moeten geven.

Meer

Bankafschriften, Erfrecht, Informatie overledene, Legitieme portie, Onterfd kind, Schenken

Blog thema: Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Week van de veiligheid: cybersecurity en datalekken

6 oktober 2017

Op 7 oktober 2017 start de week van de veiligheid. De landelijke aftrap wordt dit jaar verzorgd door Minister Blok. Hij zal ook aandacht besteden aan het thema Cybersecurity. Een thema dat nauw samenhangt met de meldplicht datalekken.

Meer

Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Cybercrime, Cybersecurity, Datalek, Gdpr, Meldplicht datalekken, Privacy

Thema's: Meldplicht datalekken , Cybersecurity , Privacy

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de Privacy-verordening: Deel 3: Functionaris voor de Gegevensbescherming

26 september 2017

Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Dat lijkt nog ver weg, maar om privacy compliant te zijn moet er wel wat gebeuren. Dit is deel 3 van onze blogreeks “Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening”.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Fg, Functionaris voor de gegevensbescherming, Gdpr, Persoonsgegevens, Privacy, Privacy officer, Privacyverordening

Thema's: Privacy , Privacy compliance , Privacy en overheid , Privacy en werk