Alle artikelen Ondernemerszaken

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens: op naar de privacy verordening!

24 mei 2017

Bij het aanbieden van het jaarverslag over 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gewaarschuwd dat nú het moment is voor organisaties om aan de slag te gaan met de voorbereiding op de komende privacy verordening. Onder deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens de mogelijkheid om boetes op te leggen tot 20 miljoen euro of 4 % van de wereldwijde jaaromzet. Voldoende reden dus om je goed voor te bereiden.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Meldplicht datalekken, Privacy, Privacyverordening

Blog thema: Privacy

Ook een advocaat moet zich aan de privacyregelgeving houden! Een checklist.

19 mei 2017

Een advocatenkantoor heeft WSNP-gegevens 'overgetypt' uit de Staatscourant. Deze gegevens gebruikt het kantoor om brieven te sturen. De rechtbank oordeelt dat deze verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is en het advocatenkantoor moet een boete betalen. Een checklist basisprincipes privacyregelgeving kan je een dergelijke veroordeling helpen voorkomen.

Meer

Basisprincipes privacy, Bescherming persoonsgegegevens, Checklist, Gerechtvaardigd belang, Privacy, Privacyregelgeving, Proportionaliteit, Subsidiariteit

Blog thema: Privacy

Sportclubs en misdragende leden: hoe te handelen?

19 mei 2017

De competities naderen hun ontknoping. Wie wordt kampioen en wie degradeert? De belangen kunnen groot zijn en de emoties hoog oplopen. Hoe kan een sportclub het beste handelen wanneer een lid zijn of haar hoofd verliest en zich misdraagt?

Meer

Ontzetting, Opzegging, Recht, Royement, Sport, Vereniging, Verenigingsrecht

Blog thema: Sport

Steunvordering weg ermee!

12 mei 2017

Het doel van een faillissement is om het vermogen van de failliet te verdelen onder zijn schuldeisers. Hierdoor zal een faillissement niet worden uitgesproken als er slechts sprake is van één schuldeiser. Wanneer een schuldeiser een faillissement aanvraagt, zal hij dus moeten aantonen dat de schuldenaar nog minimaal één andere schuldeiser heeft: er moet een steunvordering zijn. Maar is dat wel wenselijk?

Meer

Curator, Faillissement, Incasso, Steunvordering

Thema's: Faillissementen & Surseances van betaling , Incasso & beslaglegging

Belastingvrije uitkering

11 mei 2017

Wanneer komt het in ons land voor dat vermogen belastingvrij van A naar B over kan gaan? Dat zijn uitzonderingen. Toch is er een aantal gevallen waarin de wetgever de burger en zelfs de ondernemer tegemoet komt. In deze blog praat ik je bij over de belastingvrije kapitaalvermindering.

Meer

Agioreserveomzette, Belastingvrij, Belastingvrijeuitkering, Belastingvrijstelling, Flexbv, Goedkeuringbestuur, Kapitaal, Kapitaalvermindering, Minimumkapitaal, Nominalewaarde, Rekeningcourantschuld, Terugbetaling, Uitkeringstoetsen, Verkrijgingsprijs, Winstuitkering

Blog thema: Rechtspersonen

De bestuurder blijft niet buiten schot!

4 mei 2017

Dit is mijn vierde blog over de liquidatie van vennootschappen. In de eerdere blogs “Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen? “; “Turboliquidatie ligt onder vuur”; “Turboliquidatie en toch failliet!” behandelde ik uitspraken waarbij de rechter de schuldeiser tegemoet is gekomen, ook al was de vennootschap ontbonden. De schuldeiser kan rechtstreeks zijn vordering verhalen bij de bestuurder van de geturboliquideerde vennootschap.

Meer

Besloten vennootschap, Bestuurdersaansprakelijkheid, Crediteuren, Faillisement, Onrechtmatige daad, Vennootschappen

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Afkoop/omzetting Pensioen in Eigen Beheer? Doe het via de vaststellingsovereenkomst (VII)

2 mei 2017

De drie ontbijtworkshops die mijn collega notaris Henk Oosterdijk en ik de tweede helft april 2017 hebben gegeven over de rol van de (ex) partner bij afkoop/omzetting Pensioen in Eigen Beheer waren een groot succes. De grootste eye opener voor de aanwezige fiscaal adviseurs was ons advies om de afspraken tussen de B.V, de DGA en de partner vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst (VSO) en niet te volstaan met een summiere overeenkomst die gebaseerd is op een standaardmodel dat via internet te koop is. Wat is de VSO voor overeenkomst en waarom is die beter dan andere overeenkomsten?

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Ondernemer, Onderneming, Pensioen, Pensioen in eigen beheer, Vaststellingsovereenkomst, Vso

Blog thema: Pensioen

10-stappenplan Autoriteit Persoonsgegevens

28 april 2017

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe privacyregels te implementeren, want vanaf die datum is deze verordening ook daadwerkelijk van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10-stappenplan gepubliceerd dat organisaties kan helpen met de voorbereiding op deze nieuwe Europese privacyregelgeving.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Bewerkersovereenkomst, Documentatieplicht, Functionaris voor de gegevensbescherming, Meldplicht datalekken, Persoonsgegevens, Pia, Privacy, Privacy by default, Privacy by design, Privacy-verordening, Rechten betrokkenen, Toestemming, Verantwoordingsplicht

Thema's: Privacy , Privacy compliance

Baanbrekende ontwikkelingen: de zelfrijdende auto (II)

14 april 2017

In mijn vorige blog heb ik de aftrap gegeven voor een reeks blogs over de zelfrijdende auto. In dat blog heb ik mijn definitie van een zelfrijdende auto gegeven en de voor- en nadelen van de komst van de zelfrijdende auto besproken. Deze week is het tijd om een antwoord te geven op de vraag hoe een zelfrijdende auto nu precies werkt.

Meer

Aansprakelijkheid, Auto, Data, Innovatie, Recht, Techniek, Technologie

Blog thema: ICT

Doorzoeken telefoon beperkt door privacyregels – werkgevers let op!

7 april 2017

De politie doorzocht de smartphone van een man die wordt verdacht van het smokkelen van cocaïne via Schiphol. Op zijn telefoon werd belastend bewijs aangetroffen. De advocaat voerde aan dat de privacy van de verdachte is geschonden door het onderzoek aan zijn telefoon. De Hoge Raad geeft in zijn arrest van 4 april 2017 aan dat de privacy van de verdachte de grenzen van het onderzoek bepalen. Dit is weliswaar een uitspraak in een strafzaak, maar ook relevant voor werkgevers. Ook bij het controleren van werknemers, zoals bij controle van werktelefoons, zullen de privacyregels moeten worden nageleefd.

Meer

Boetes, Controle personeel, Controle werknemers, Doorzoeken smartphone, Emailcontrole, Handhaving autoriteit persoonsgegevens, Persoonlijke levenssfeer, Persoonsgegevens, Privacy, Verborgen camera's

Blog thema: Privacy

Van ‘alles’ delen naar ‘beperkt’ delen

7 april 2017

In een artikel in TROUW begin vorig jaar lees ik dat driekwart van de huwelijken in Nederland wordt gesloten zonder huwelijkse voorwaarden. Aanstaande echtgenoten gaan in ondertrouw (dat kan online tegenwoordig), regelen wellicht een feestje en zeggen ‘ja’ voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er komt geen notaris aan te pas.

Meer

Echtscheiding, Gemeenschap van goederen, Huwelijkse voorwaarden, Trouwen, Vechtscheiding

Thema's: Huwelijkse voorwaarden , Erfrecht , Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Voorlopige overwinning voor werknemers bij pre-pack?

7 april 2017

Wat is de pre-pack? Bij een pre-pack wordt het verkopen van het actief, van een in zwaar weer verkerende onderneming, voorbereid en zodra deze voorbereidende fase is afgerond wordt het faillissement uitgesproken.

Meer

Curator, Doorstart, Faillissement, Werknemers

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Top 5 valkuilen voor de fiscaal adviseur bij Pensioen in Eigen Beheer (deel VI)

6 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 is de Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer in werking getreden. De afgelopen maanden heb ik regelmatig gesproken met fiscaal adviseurs. Daaruit blijkt dat zij vaak worstelen met hun rol ten opzichte van de (ex-)partner van de DGA, de vraag wanneer sprake is van compensatieaanspraken en hoe die in te vullen. Hierna volgt mijn top 5 van valkuilen voor de fiscaal adviseur met bijbehorende adviezen.

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Ondernemer, Onderneming, Pensioen, Pensioen in eigen beheer

Blog thema: Pensioen

Congres Legal Valley: privacy lust of last?

17 maart 2017

Op 7 maart 2017 vond het eerste congres Maatschappij & Recht plaats van Stichting Legal Valley. Ongeveer 300 aanwezigen gingen met elkaar in discussie over de vraag of privacy een lust of een last is.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Bescherming persoonsgegevens, Legal valley, Privacy

Blog thema: Privacy

Baanbrekende ontwikkelingen: de zelfrijdende auto (I)

3 maart 2017

Als onderdeel van de laatste generatie die nog deels is opgegroeid zonder computers, weet ik als geen ander hoe snel de ontwikkelingen gaan. Bepaalde ontwikkelingen zijn klein, maar andere hebben gevolgen voor iedereen. Als jurist ben ik voornamelijk geïnteresseerd in ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor het recht. Een van deze belangrijke ontwikkelingen die mijn bijzondere aandacht heeft, is de zelfrijdende auto.

Meer

Aansprakelijkheid, Auto, Innovatie, Recht, Technologie

Blog thema: ICT

Beveiliging websites actief door de toezichthouder gehandhaafd

24 februari 2017

Eén van de agendapunten van de Autoriteit Persoonsgegevens is de controle op de beveiliging van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt daarbij actief online klantportalen en websites in de gaten. Deze maand zijn StemWijzer.nl en diverse stemhulpen op de vingers getikt, omdat de beveiliging van hun websites niet voldeed aan de vereisten van de privacyregelgeving.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Beveiliging persoonsgegevens, Handhaving, Privacy

Thema's: Privacy , Cybersecurity

Kopen van geveild onroerend goed blijft riskant

23 februari 2017

Vorig jaar heb ik geblogd over een zaak waarin hangende het hoger beroep op grond van het vonnis van de rechtbank een perceel grond was geveild. Nadat het vonnis in hoger beroep was vernietigd, bleek dat de veilingkoper nooit de eigendom van de grond had verkregen. Nu heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch een uitspraak gedaan in een vergelijkbare kwestie waarin werd geveild op grond van een hypotheekrecht. Wie is in dat geval eigenaar?

Meer

Executie, Hypotheekrecht, Incasso, Uitvoerbaar bij voorraad

Thema's: Incasso & beslaglegging , Procederen

Dag van de privacy: nieuwe agenda Autoriteit Persoonsgegevens

30 januari 2017

Op 28 januari 2017 was het de dag van de privacy. Een goed moment om stil te staan bij de verwerking van persoonsgegevens. Zoals ieder jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens haar agenda gepresenteerd. Het jaar 2017 is een bijzonder jaar, want het is het laatste jaar dat de Wet bescherming persoonsgegevens geldt. Daarna geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Beveiliging, Bijzondere persoonsgegevens, Dag van de privacy, Persoonsgegevens, Privacy, Privacy verordening, Profiling

Blog thema: Privacy

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de Privacy-verordening: Deel 1: Documentatieplicht

27 januari 2017

Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Dat lijkt nog ver weg, maar om privacy compliant te zijn moet er wel wat gebeuren. Dit is deel 1 van onze blogreeks “Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening”.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Bewerker, Documentatieplicht, Doorgifte, Functionaris voor de gegevensbescherming, Privacy, Privacy officer, Privacy verordening

Thema's: Privacy , Privacy compliance , Privacy en werk , Privacy en overheid

Reparatiewet Afschaffen Pensioen in eigen beheer: 1 januari 2017 wordt niet gehaald (deel V)

26 januari 2017

Op 23 januari 2017 heeft Wiebes een Novelle naar de Tweede kamer gestuurd naar aanleiding van het door hem in allerijl uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden om toekomstige indexaties ten laste te brengen van de fiscale winst op het moment van afkoop of omzetting van het PEB. Dat zou een miljardenstrop kunnen betekenen. Hij komt tot hierna vermelde opmerkelijke conclusies en stelt tevens de datum van inwerkingtreding uit. Wat zijn de resultaten/conclusies van het onderzoek naar indexatie PEB?

Meer

Afkoop pensioen, Echtscheiding, Indexering pensioen, Pensioen in eigen beheer

Thema's: Scheiden , Pensioen