Alle artikelen Ondernemerszaken

Kansen voor circulaire ondernemers

20 januari 2017

In deze "Week van de Circulaire Economie" blijkt dat de term "circulaire economie" slechts bekend is bij een kleine 38 procent van de ondernemers. Dit, terwijl volgens TNO het opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen bedrijven 7,3 miljard euro per jaar kan opleveren. De circulaire economie biedt dus meer kansen voor ondernemers dan alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer

Circulaire economie, Faillissement, Financiering, Lease, Leasemaatschappij

Blog thema: Financiering & zekerheid

Ondernemer kruipt door het oog van de naald bij bedrijfsovername!

13 januari 2017

Huwelijkse voorwaarden blijven een bron van ellende. Zie mijn eerdere blog hierover van 7 juni 2016. Onlangs is een ondernemer door het oog van de naald gekropen omdat zijn adviseur nog op tijd mijn advies vroeg over hoe om te gaan met de huwelijkse voorwaarden nadat die ondernemer een groot bedrijf had overgenomen met geleend geld. Wat was de casus, welke problemen konden gaan spelen en wat was mijn advies?

Meer

Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername

Thema's: Huwelijkse voorwaarden , Overdracht van onderneming , Gemeenschap van goederen , Risicomanagement , Financiering & zekerheid

Een jaar meldplicht datalekken

6 januari 2017

Vanaf 1 januari 2016 bestaat de verplichting voor alle organisaties om datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Er zijn in 2016 bijna 5.500 meldingen van datalekken gedaan, blijkt uit het persbericht. Een veel voorkomend datalek is dat persoonsgegevens per ongeluk verkeerd terecht komen. Is die ene e-mail die naar een verkeerd adres was gestuurd gemeld?

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Beveiliging persoonsgegevens, Beveiligingsincident, Boetes, Datalek, Datalekken, Handhaving, Meldingsplicht, Persoonsgegevens, Privacy, Privacy risico's

Thema's: Privacy , Meldplicht datalekken

Wet afschaffen Pensioen in eigen beheer uitgesteld: Wiebes blundert weer! (deel IV)

22 december 2016

De Eerste Kamer heeft op 20 december jl. de stemming over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (PEB) op verzoek van Wiebes uitgesteld omdat hij eerst wil uitzoeken of het klopt dat een miljardenstrop dreigt als de wet zou worden aangenomen. Wiebes blundert en heeft de financiële effecten voor de overheid volledig verkeerd ingeschat. Dat had hij echter kunnen zien aankomen als hij beter naar de markt had geluisterd. Wat betekent dit uitstel voor de DGA en zijn adviseur? Lees mijn reactie in mijn blog.

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Ondernemer, Pensioen in eigen beheer, Wiebes

Blog thema: Pensioen

Lagere transitievergoeding kleine werkgever: een update

14 december 2016

Onder strenge voorwaarden kunnen kleine werkgevers een beroep doen op een overbruggingsregeling waardoor zij een lagere transitievergoeding hoeven te betalen. In deze update ga ik aan de hand van recente rechtspraak in op deze eisen en beantwoord ik de vraag of de soep ook zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend.

Meer

Kleine werkgever, Overbruggingsregeling, Transitievergoeding

Blog thema: Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Het aanvechten van cameratoezicht op de werkvloer

13 december 2016

Stel je ontvangt een brief van enkele medewerkers waarin zij jouw cameratoezicht en de bijbehorende aantasting van de privacy aan de kaak stellen. Hoe zou je daarop reageren?

Meer

Billijke vergoeding, Cameratoezicht, Ernstig verwijtbaar handelen, Privacy, Privacy op de werkvloer

Blog thema: Privacy

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Pandhouder die een faillissement aanvraagt? Het kan!

9 december 2016

Artikel 1 van de Faillissementswet bepaalt dat een faillissement wordt uitgesproken op eigen aangifte of op verzoek van een schuldeiser. In een arrest van vandaag heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze bevoegdheid ook aan een pandhouder toekomt.

Meer

Faillissement, Incasso, Pandrecht

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

(Burger)coöperatie voor energie en breedband overgewaardeerd

9 december 2016

Ik ben voor diverse stakeholders bij een aantal lokale burgerinitiatieven in energie, glasvezel en zorg betrokken (geweest). Mij viel op dat de keuze voor een (burger)coöperatie als rechts- en organisatievorm vrijwel automatisch word gemaakt. Ten onrechte.

Meer

Breedband, Burgerinitiatief, Circulaire economie, Coöperatie, Duurzame energie, Gemeente, Glasvezel, Grondstoffenakkoord, Onderneming en organisatie, Organisatie en rechtsvorm, Overheid, Solar, Windenergie, Zonne-energie

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Samenwerking en rechtspersoon

Turboliquidatie en toch failliet!

9 december 2016

Dit is de derde blog over de liquidatie van een vennootschappen. In mijn eerdere blogs: "Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen?" en "Turboliquidatie ligt onder vuur", heb ik aangeven dat er voor schuldeisers toch nog mogelijkheden zijn om de schade of een gedeelte van de schade te verhalen bij de vennootschap of de bestuurder van de vennootschap. Recent is er weer een zaak op dit gebied gepubliceerd.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Curator, Faillissement, Onrechtmatige daad

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Is de payrollwerknemer nu echt gelijk aan een uitzendkracht?

8 december 2016

Onlangs schreef ik een blog over de vraag of bij andere driehoeksrelaties dan het traditionele uitzenden gebruik kan worden gemaakt van de zogenoemde uitzendovereenkomst (geregeld in artikel 7:690 BW) en zo ja, of dan ook het verlichte arbeidsrechtelijke regime toegepast kan worden (geregeld in artikel 7:691 BW).

Meer

Asscher, Detachering, Kamerbrief, Payrolling, Uitzending

Blog thema: Arbeidsvoorwaarden

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

H+: Hekkelman's innovatieprogramma kicks off!

28 november 2016

Onze klanten ontwikkelen continue door en wij willen en kunnen natuurlijk niet achter blijven. H+; het creatieve Hekkelman Lab voor innovaties is onlangs gestart! In een periode van 3-6 maanden worden hierin nieuwe ideeën ontwikkeld en in een Dragons Den setting gepitcht. De beste ideeën worden doorontwikkeld.

Meer

Uitstel Wet DBA: en nu?

25 november 2016

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt uitgesteld tot 2018. Tot die tijd geldt er een ‘educatieve’ in plaats van een repressieve handhaving.

Meer

Arbeidsovereenkomst, Belastingdienst, Dba, Modelovereenkomst, Zzp

Blog thema: ZZP/DBA

Sonja van Maanen
Sonja van Maanen AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Gratis erven door kleinkinderen

21 november 2016

Een bericht vorige week in het AD sprak over een onderzoek waaruit blijkt dat kleinkinderen steeds vaker voorkomen in testamenten van hun opa en oma. Eigenlijk vrij logisch als je weet waarom.

Meer

Belasting, Belastingvrij, Erven, Grootouders, Kinderen, Kleinkinderen, Ouders, Overlijden, Schenken, Testament, Vrijstelling

Thema's: Erfrecht , Schenking / giften , Scheiden

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Wat doet een notaris bij een overlijden: de keuzes van een erfgenaam (II)

18 november 2016

Als kandidaat-notaris ben ik betrokken bij de grote momenten in het leven van mijn clienten. Denk hierbij aan de aankoop van een woning, het opstellen van een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden en het opmaken van een testamenten bij de geboorte van kinderen. Ook bij het overlijden heb ik vaak een rol. In een serie van blogs sta ik stil bij de werkzaamheden rondom een overlijden. Vorige keer stond ik stil bij de eerste werkzaamheden. In deze blog besteed ik aandacht aan de keuzes van een erfgenaam.

Meer

Ctr, Erfgenaam, Erfgenamen, Overlijden, Testamenten, Verklaring van erfrecht

Blog thema: Erfenis

Erik van den Munckhof
Erik van den Munckhof Kandidaat-notaris

Pensioen in eigen beheer: deadline voor DGA’s verlengd tot 1 april 2017 (deel III)

16 november 2016

Dat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 in werking treedt is vrijwel zeker. Vanaf die datum mag de DGA geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. De DGA moet aan formaliteiten voldoen en gelukkig krijgt hij daarvoor drie maanden langer de tijd. Wat zijn die formaliteiten en wat is de sanctie als die niet zijn vervuld?

Meer

Aandeelhoudersbesluit, Dga, Ondernemer, Pensioenbrief, Pensioen in eigen beheer

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Goed bestuur en governance

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening

7 november 2016

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe privacyregels te implementeren, want vanaf die datum is deze verordening ook daadwerkelijk van toepassing.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Betrokkene, Beveiliging persoonsgegevens, Beveiligingsbeleid, Bewerkersovereenkomst, Documentatieplicht, Doelbinding, Doorgifte, Functionaris voor de gegevensbescherming, Informatieplicht, Meldplicht datalekken, Privacy, Privacy officer, Privacy verordening

Thema's: Privacy , Privacy compliance

Allocatiefunctie toch niet vereist voor bestaan uitzendovereenkomst

4 november 2016

Eindelijk heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de vraag een allocatiefunctie een vereiste is voor het bestaan van de uitzendovereenkomst.

Meer

Allocatiefunctie, Payrolling, Uitzendovereenkomst

Thema's: CAO , Pensioen , Ontslag , Arbeidsvoorwaarden

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Uber-chauffeur: zelfstandige of niet?

4 november 2016

De Britse rechter oordeelde vorige week dat Uber de wet overtreedt door chauffeurs als zelfstandige ondernemers te zien. Het Financieele Dagblad (FD) heeft hier vanmorgen aandacht aan besteed en mij daarvoor geraadpleegd.

Meer

Arbeidsovereenkomst, Chauffeurs, Gezagsrelatie, Overeenkomst van opdracht, Schijnzelfstandigheid, Uber

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , ZZP/DBA , Arbeidsvoorwaarden , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Bestuurdersaansprakelijkheid bij datalekken

4 november 2016

Sinds 1 januari van dit jaar is de meldplicht datalekken van kracht. Als je in je bedrijf een datalek ontdekt, ben je verplicht om hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Doe je dit niet, dan riskeer je een fikse boete die kan oplopen tot € 820.000 of maximaal 10% van de jaaromzet. En ook als bestuurder kun je dit in de portemonnee voelen.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Curator, Datalekken, Faillisement

Thema's: Privacy , Meldplicht datalekken

Bestuurder aansprakelijk na tenuitvoerlegging vonnis. Hoe kan dat nou?

1 november 2016

Enkele maanden geleden schreef ik een blog over de tenuitvoerlegging van een vonnis dat niet onherroepelijk is. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch had toen geoordeeld dat de eigendom van onroerend goed dat op grond van een vonnis wordt geveild achteraf gezien niet is overgegaan als het vonnis later wordt vernietigd.

Meer

Beslag, Bestuurdersaansprakelijkheid, Executie, Incasso, Procederen, Uitvoerbaar bij voorraad

Blog thema: Procederen