Alle artikelen Ondernemerszaken

Tag: aansprakelijkheid

Onvolledig advies komt accountant duur te staan

12 september 2018

Als een accountantskantoor adviseert over de bedrijfsopvolgingsregeling ('BOR') en hierbij verzuimt de gevolgen te melden die een faillissement voor de regeling kan hebben, is het kantoor volgens de rechtbank Gelderland aansprakelijk voor de schade die de klant hierdoor lijdt.

Meer

Aansprakelijkheid, Faillissement, Schade

Blog thema: Aansprakelijkheid & schade

Aansprakelijkheid valt niet altijd te ontduiken

8 december 2017

Beperkingen van aansprakelijkheid komen veelvuldig voor in overeenkomsten en algemene voorwaarden. Deze bepalingen bieden echter niet in alle gevallen bescherming. In een spraakmakende zaak over belastingontduiking is dit wederom gebleken.

Meer

Aansprakelijkheid, Exoneratieclausule

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

Tuchtmaatregel grote stap naar aansprakelijkheid accountant

24 september 2017

Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad nogmaals duidelijk gemaakt dat het oordeel van de Accountantskamer van belang is in een civiele aansprakelijkheidsprocedure tegen een accountant. Als de rechter afwijkt van het oordeel van de Accountantskamer moet de rechter dit zodanig motiveren dat dit voldoende begrijpelijk is.

Meer

Aansprakelijkheid, Accountant, Accountantskamer, Tuchtrecht

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

De zelfrijdende auto: ongelukken en ethische discussies (III)

7 juli 2017

In mijn voorgaande blogs over de zelfrijdende auto heb ik uitgelegd wat mijn definitie is van een zelfrijdende auto en hoe deze zelfstandig kan rijden. In deze blog leg ik uit hoe het kan dat een zelfrijdende auto toch betrokken kan raken bij ongelukken en welke interessante ethische discussies hierbij spelen.

Meer

Aansprakelijkheid, Auto, Innovatie, Recht, Technologie

De Hoge Raad: berekening van schade door een leeggehaalde vennootschap

16 juni 2017

Je hebt geld te vorderen van een gefailleerde vennootschap en vermoedt dat de boel voortijdig door de eigenaren is leeggehaald: activa zijn overgeheveld naar een andere partij zonder dat daarvoor een reële koopprijs aan de vennootschap is betaald. De vennootschap is met de schulden achtergebleven en gefailleerd. Kun je als gedupeerde schuldeiser jouw vordering elders verhalen, nu uit het faillissement geen uitkering valt te verwachten?

Meer

Aansprakelijkheid, Causaal verband, Doorstart, Faillissement, Faillissementsfraude, Oninbare vordering, Schadeberekening, Verkoop activa

Thema's: Schade en aansprakelijkheid , Herstructurering , Goed bestuur en governance , Rechtspersonen

Baanbrekende ontwikkelingen: de zelfrijdende auto (II)

14 april 2017

In mijn vorige blog heb ik de aftrap gegeven voor een reeks blogs over de zelfrijdende auto. In dat blog heb ik mijn definitie van een zelfrijdende auto gegeven en de voor- en nadelen van de komst van de zelfrijdende auto besproken. Deze week is het tijd om een antwoord te geven op de vraag hoe een zelfrijdende auto nu precies werkt.

Meer

Aansprakelijkheid, Auto, Data, Innovatie, Recht, Techniek, Technologie

Blog thema: ICT

Baanbrekende ontwikkelingen: de zelfrijdende auto (I)

3 maart 2017

Als onderdeel van de laatste generatie die nog deels is opgegroeid zonder computers, weet ik als geen ander hoe snel de ontwikkelingen gaan. Bepaalde ontwikkelingen zijn klein, maar andere hebben gevolgen voor iedereen. Als jurist ben ik voornamelijk geïnteresseerd in ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor het recht. Een van deze belangrijke ontwikkelingen die mijn bijzondere aandacht heeft, is de zelfrijdende auto.

Meer

Aansprakelijkheid, Auto, Innovatie, Recht, Technologie

Blog thema: ICT

Werknemer installeert illegale software, werkgever draait op voor de schade?

24 augustus 2016

Als werkgever ben je aansprakelijk voor illegaal gekopieerde software die is geïnstalleerd door één van jouw werknemers. Zelf kijk ik niet heel raar op van deze recente uitspraak, maar wel dringt direct de vraag bij me op of de werkgever dit ook had kunnen voorkomen en of hij de schade kan verhalen op de betreffende werknemer. Op beide vragen geef ik in dit blog antwoord.

Meer

Aansprakelijkheid, Auteursrecht, Illegale software, Ontslag, Schade, Werkgeversaansprakelijkheid, Werknemersaansprakelijkheid

Thema's: Privacy op de werkvloer , Ontslag , Auteursrecht en portret

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Het gevolg van fouten door de arbodienst

8 april 2016

Eventuele fouten gemaakt door de arbodienst/bedrijfsarts kunnen je als werkgever duur komen te staan. Indien het UWV van oordeel is dat je (daardoor) niet aan de re-integratieverplichting hebt voldaan, krijg je immers een loonsanctie opgelegd en dien je in beginsel ook het gehele derde ziektejaar het loon van jouw zieke medewerker door te betalen. De vraag is dan of je de schade die je lijdt kunt verhalen op de bedrijfsarts.

Meer

Aansprakelijkheid, Arbodienst, Bedrijfsarts, Exoneratie, Loonsanctie, Poortwachter, Ziekte

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Conflictoplossing , Ziekte , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Niet alleen belangrijk voor de bedrijfsarts

26 oktober 2015

Onlangs mocht ik een cursus geven aan een groep bedrijfsartsen. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod die niet alleen van belang zijn voor de bedrijfsarts, maar ook voor de werkgever. De presentatie stel ik daarom ook graag aan jou als ondernemer ter beschikking.

Meer

Aansprakelijkheid, Arbeidsongeschiktheid, Bedrijfsarts, Wwz, Ziekte

Thema's: Conflictoplossing , Ziekte , Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman