Alle artikelen Ondernemerszaken

Tag: boete

AVG & AP: 8 ontwikkelingen en actualiteiten

25 januari 2019

Op 28 januari 2019 is het alweer de 13e Europese dag van de Privacy. Een jaar geleden keken we vooruit naar de AVG, nu ligt 25 mei 2018 al ruim een half jaar achter ons. Vanaf die datum kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handhaven. Wat heeft de AP al gedaan? Zijn er al AVG boetes? Waar controleert de AP vooral op? Welke klachten liggen er op het bord van de AP en wat staat er op de handhavingskalender?

Meer

Ap, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Boete, Cameratoezicht, Controle werknemers, Foto, Gdpr, Handhaving autoriteit persoonsgegevens

Thema's: Privacy , Privacy , Privacy compliance , Privacy en werk , Privacy en overheid , Cybersecurity

Meld datalekken op tijd: voorkom een boete!

30 november 2018

Sinds 1 januari 2016 dient iedere organisatie binnen 72 uur een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ik merk in de praktijk dat organisaties vaak huiverig zijn om een datalek te melden. Maar let op: het niet op tijd melden van een datalek kan duur uitvallen… Uber kreeg daarvoor een boete van 600.000 euro van de AP!

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Ap, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beleidsregel, Beleidsregels, Betrokkenen, Beveiliging persoonsgegevens, Beveiligingsincident, Boete, Boetes, Datalek, Datalekken, Gdpr, Meldplicht datalekken, Persoonsgegevens, Privacy, Uber

Thema's: Cybersecurity , Meldplicht datalekken , Privacy , Privacy compliance

Met deze check, voorkomt u een datalek

9 februari 2016

Ondernemers die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Antwoorden op vragen als, wanneer is sprake van een datalek, wat moet u doen bij een incident en hoe kunnen problemen (en boetes) zoveel als mogelijk worden voorkomen, komen hierna aan de orde.

Meer

Ap, Boete, Datalek, Melding, Privacy

Thema's: ICT , Risicomanagement , Privacy , Meldplicht datalekken

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Privacy op de werkvloer; een update

4 december 2015

Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze blog sta ik stil bij de wijzigingen per 1 januari 2016, de Wet meldplicht datalekken, de uitbreiding boetebevoegdheid College Bescherming Peroonsgegevens (CBP) en ten slotte bij de pre-employment screening van personeel.

Meer

Boete, Cbp, Datalekken, Privacy, Wet bescherming persoonsgegevens

Blog thema: Privacy

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman