Alle artikelen Ondernemerszaken

Tag: controle werknemers

AVG & AP: 8 ontwikkelingen en actualiteiten

25 januari 2019

Op 28 januari 2019 is het alweer de 13e Europese dag van de Privacy. Een jaar geleden keken we vooruit naar de AVG, nu ligt 25 mei 2018 al ruim een half jaar achter ons. Vanaf die datum kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handhaven. Wat heeft de AP al gedaan? Zijn er al AVG boetes? Waar controleert de AP vooral op? Welke klachten liggen er op het bord van de AP en wat staat er op de handhavingskalender?

Meer

Ap, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Beveiliging persoonsgegevens, Boete, Cameratoezicht, Controle werknemers, Foto, Gdpr, Handhaving autoriteit persoonsgegevens

Thema's: Privacy , Privacy , Privacy compliance , Privacy en werk , Privacy en overheid , Cybersecurity

Doorzoeken telefoon beperkt door privacyregels – werkgevers let op!

7 april 2017

De politie doorzocht de smartphone van een man die wordt verdacht van het smokkelen van cocaïne via Schiphol. Op zijn telefoon werd belastend bewijs aangetroffen. De advocaat voerde aan dat de privacy van de verdachte is geschonden door het onderzoek aan zijn telefoon. De Hoge Raad geeft in zijn arrest van 4 april 2017 aan dat de privacy van de verdachte de grenzen van het onderzoek bepalen. Dit is weliswaar een uitspraak in een strafzaak, maar ook relevant voor werkgevers. Ook bij het controleren van werknemers, zoals bij controle van werktelefoons, zullen de privacyregels moeten worden nageleefd.

Meer

Boetes, Controle personeel, Controle werknemers, Doorzoeken smartphone, Emailcontrole, Handhaving autoriteit persoonsgegevens, Persoonlijke levenssfeer, Persoonsgegevens, Privacy, Verborgen camera's

Blog thema: Privacy