Alle artikelen Ondernemerszaken

Tag: echtscheiding

In huwelijkse voorwaarden afspreken geen alimentatie...? Mooi niet(ig)!

14 november 2017

Mag je nou wel of niet afspreken in huwelijkse voorwaarden dat nooit sprake zal zijn van partneralimentatie? Een korte update.

Meer

Alimentatie, Echtscheiding, Geregistreerd partnerschap, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Nihilbeding, Partnerschapsvoorwaarden, Wetsvoorstel

Thema's: Alimentatie , Huwelijkse voorwaarden

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Ik heb al een testament (dus waarom zou ik een nieuwe maken?)

21 september 2017

Meestal gaan testamenten langer mee dan de bedoeling is. Abonnementen worden aangepast en jaarlijks wordt gewisseld van aanbieder telecom, energie-, kabel- en verzekeringsmaatschappij. Testamenten zijn nou eenmaal minder in beeld om over na te denken en als het leven goed gaat, is dat misschien ook goed te begrijpen.

Meer

Echtscheiding, Eigen bijdrage, Erfenis, Erfrecht, Kinderen, Levenspartner, Levenstestament, Nieuw testament, Notaris, Oud testament, Schenking, Testament vernieuwen

Blog thema: Testament

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Arbeidsovereenkomst stilzwijgend beëindigd bij echtscheiding?

17 augustus 2017

Het komt voor dat de ene partner op de loonlijst staat bij de onderneming van de andere partner. Als de relatie op de klippen loopt, rijst de vraag bestond er wel een echte arbeidsovereenkomst? en zo ja, wat gebeurt er dan met deze arbeidsovereenkomst? Moet die nog separaat beëindigd worden?

Meer

Arbeidsovereenkomst, Beëindiging arbeidsovereenkomst, Besloten vennootschap, Bv, Doorbetaling van loon, Echtscheiding, Ex-partner, Gerechtshof den haag, Loonlijst, Ondernemer, Partner, Scheiding, Stilzwijgende wilsverklaring, Uitspraak

Blog thema: Scheiden

Lex Rutten
Lex Rutten Advocaat

Afkoop/omzetting Pensioen in Eigen Beheer? Doe het via de vaststellingsovereenkomst (VII)

2 mei 2017

De drie ontbijtworkshops die mijn collega notaris Henk Oosterdijk en ik de tweede helft april 2017 hebben gegeven over de rol van de (ex) partner bij afkoop/omzetting Pensioen in Eigen Beheer waren een groot succes. De grootste eye opener voor de aanwezige fiscaal adviseurs was ons advies om de afspraken tussen de B.V, de DGA en de partner vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst (VSO) en niet te volstaan met een summiere overeenkomst die gebaseerd is op een standaardmodel dat via internet te koop is. Wat is de VSO voor overeenkomst en waarom is die beter dan andere overeenkomsten?

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Ondernemer, Onderneming, Pensioen, Pensioen in eigen beheer, Vaststellingsovereenkomst, Vso

Blog thema: Pensioen

Van ‘alles’ delen naar ‘beperkt’ delen

7 april 2017

In een artikel in TROUW begin vorig jaar lees ik dat driekwart van de huwelijken in Nederland wordt gesloten zonder huwelijkse voorwaarden. Aanstaande echtgenoten gaan in ondertrouw (dat kan online tegenwoordig), regelen wellicht een feestje en zeggen ‘ja’ voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er komt geen notaris aan te pas.

Meer

Echtscheiding, Gemeenschap van goederen, Huwelijkse voorwaarden, Trouwen, Vechtscheiding

Thema's: Huwelijkse voorwaarden , Erfrecht , Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Top 5 valkuilen voor de fiscaal adviseur bij Pensioen in Eigen Beheer (deel VI)

6 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 is de Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer in werking getreden. De afgelopen maanden heb ik regelmatig gesproken met fiscaal adviseurs. Daaruit blijkt dat zij vaak worstelen met hun rol ten opzichte van de (ex-)partner van de DGA, de vraag wanneer sprake is van compensatieaanspraken en hoe die in te vullen. Hierna volgt mijn top 5 van valkuilen voor de fiscaal adviseur met bijbehorende adviezen.

Meer

Afkoop pensioen, Dga, Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Ondernemer, Onderneming, Pensioen, Pensioen in eigen beheer

Blog thema: Pensioen

Reparatiewet Afschaffen Pensioen in eigen beheer: 1 januari 2017 wordt niet gehaald (deel V)

26 januari 2017

Op 23 januari 2017 heeft Wiebes een Novelle naar de Tweede kamer gestuurd naar aanleiding van het door hem in allerijl uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden om toekomstige indexaties ten laste te brengen van de fiscale winst op het moment van afkoop of omzetting van het PEB. Dat zou een miljardenstrop kunnen betekenen. Hij komt tot hierna vermelde opmerkelijke conclusies en stelt tevens de datum van inwerkingtreding uit. Wat zijn de resultaten/conclusies van het onderzoek naar indexatie PEB?

Meer

Afkoop pensioen, Echtscheiding, Indexering pensioen, Pensioen in eigen beheer

Thema's: Scheiden , Pensioen

Wat als de (ex) partner roet in het eten gooit bij afkoop pensioen in eigen beheer? (deel II)

14 oktober 2016

Mijn blog van vorige week (link) over de positie van de (ex) partner bij de afkoop/omzetting van het pensioen in eigen beheer (PEB) heeft verschillende reacties opgeroepen. Een daarvan was de opmerking dat het mislopen van fiscaal voordeel voor een rechter toch niet voldoende zal zijn om de (ex) partner te verplichten akkoord te gaan met afkoop of omzetting. In dit blog noem ik enkele argumenten die naar mijn mening in een procedure hout snijden in geval van een weigerachtige (ex) partner. Daarbij zal het in de regel eerder om een gescheiden DGA gaan die tegen een weigerachtige ex partner gaat procederen dan dat een gehuwde DGA zijn partner gaat dagvaarden.

Meer

Echtscheiding, Kort geding, Ondernemer, Pensioen in eigen beheer

Thema's: Scheiden , Pensioen

Gooit (ex) partner roet in het eten bij afkoop/omzetting pensioen in eigen beheer?

4 oktober 2016

Als het aan het kabinet ligt, wordt het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) per 1 januari 2017 afgeschaft. Voor bestaande PEB-verplichtingen worden fiscaal aantrekkelijke faciliteiten geboden om de DGA te verleiden zijn PEB daadwerkelijk af te kopen of om te zetten in een spaarvariant in eigen beheer.

Meer

Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Pensioen in eigen beheer

Blog thema: Pensioen

In de echt verbonden…maar geen alimentatie?!

30 september 2016

Volgens de wet zijn echtgenoten elkaar tijdens het huwelijk: '…getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.' Ook zijn ze verplicht elkaar 'het nodige te verschaffen'. Na echtscheiding kan het zijn dat de ene (ex-)echtgenoot de andere partneralimentatie moet betalen. Alles draait daarbij om 'draagkracht' en 'behoefte'. Bij de echtscheiding kunnen de ex-echtgenoten in het echtscheidingsconvenant verdere afspraken maken over de hoogte en lengte van de partneralimentatie. Komen ze er niet uit, dan gelden de vastgelegde 'Alimentatienormen'.

Meer

Alimentatie, Echtscheiding, Geregistreerd partnerschap, Huwelijk, Personen- en familierecht, Relatie, Samenlevingsovereenkomst

Blog thema: Alimentatie

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Het huwelijk als levensverzekering, deel II – 5 jaar partneralimentatie?

16 maart 2016

In mijn praktijk krijg ik vaak de vraag of de wettelijke alimentatieduur verkort zal worden. Er is veel aandacht voor dit onderwerp, vooral vanwege het wetsvoorstel ‘Wet herziening partneralimentatie’ waarin (onder andere) de duur van de partneralimentatie wordt verkort. In dit blog leg ik uit wat het wetsvoorstel zegt over de duur van de partneralimentatie en of dit in huidige situaties uitkomst biedt.

Meer

Alimentatieplicht, Echtscheiding, Partneralimentatie

Blog thema: Alimentatie

Oude huwelijkse voorwaarden: werken ze nog?

18 november 2015

Jazeker!! En dat is in een aantal gevallen nou juist het probleem. Het komt in mijn praktijk vaker voor dat ik cliënten vraag naar hun huwelijkse voorwaarden en de inhoud daarvan. Als dat bijvoorbeeld een echtpaar betreft dat al lang bij elkaar is en waarvan de ondernemer (veelal de man) inmiddels gepensioneerd is, dan wordt na enig nadenken nog wel eens het antwoord gegeven: ‘maar die voorwaarden zijn toch niet meer van toepassing? We delen alles, er zijn geen aansprakelijkheden meer, de zaak is verkocht en we gaan na zoveel jaar niet (meer) uit elkaar.’

Meer

Belastingbesparing, Echtscheiding, Erfbelasting, Huwelijkse voorwaarden

Thema's: Erfrecht , Gemeenschap van goederen , Huwelijkse voorwaarden

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Erfrecht voor echtgenoten met kinderen: een fatsoenlijke regeling. Testamenten toch gewenst!

13 oktober 2015

Het nieuwe erfrecht biedt een mooie regeling voor echtgenoten met kinderen. Een testament is toch gewenst. Ik noem hiervoor een vijftal redenen.

Meer

Bewind, Echtscheiding, Executeur, Testament, Uitsluitingsclausule, Voogdij, Wettelijke verdeling

Blog thema: Erfrecht

Erik van den Munckhof
Erik van den Munckhof Kandidaat-notaris

Echtscheiding en de schenking of erfenis met uitsluitingsclausule: Alertheid geboden!

23 juni 2014

Bij echtscheiding leiden de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen vaak tot discussie en geschillen tussen de scheidende echtgenoten. Die schenkingen en erfenissen zijn in de regel van ouders afkomstig.

Meer

Echtscheiding, Erfenis, Schenking

Blog thema: Gemeenschap van goederen