Alle artikelen Ondernemerszaken

Tag: erfenis

Ruzie over erfenis: familieleden zijn niet te vertrouwen!

9 november 2017

De ruzies over erfenissen nemen toe en steeds vaker leidt dat tot procedures. Als erfrecht advocaten willen we graag onze ervaringen met je delen en je tips geven waar je jouw voordeel mee kunt doen als je in een nalatenschap betrokken bent. In dit blog een waargebeurde casus die bewijst hoe belangrijk het is om afspraken binnen familie goed vast te leggen en niet te vertrouwen op mondelinge toezeggingen. Lees hierna hoe Karel financieel gedupeerd werd door zijn broer en zus na het overlijden van zijn ouders.

Meer

Erfenis, Testament

Thema's: Erfrecht , Testament , Erfenis

WOZ waarde woning? Wel voor de erfbelasting, maar niet voor onderlinge aanspraken!

30 oktober 2017

In de Successiewet is geregeld dat bij de aangifte erfbelasting de WOZ waarde van een woning moet worden opgegeven. Het gaat dan om de waarde in het jaar van overlijden of het opvolgende jaar. In tijden dat de (WOZ) waarden dalen wordt meestal gekozen voor het opvolgende jaar (=lager), maar met de stijgende huizenprijzen is dit meestal niet aantrekkelijk. Of het moet zijn dat er door de erfgenamen met succes bezwaar is aangetekend tegen de WOZ waarde.

Meer

Erfenis, Erven, Huis, Nalatenschap, Onterfd kind, Overdracht ouders kinderen, Schenken, Successiewet, Waardering, Woning, Woz waarde

Blog thema: Erfenis

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Ik heb al een testament (dus waarom zou ik een nieuwe maken?)

21 september 2017

Meestal gaan testamenten langer mee dan de bedoeling is. Abonnementen worden aangepast en jaarlijks wordt gewisseld van aanbieder telecom, energie-, kabel- en verzekeringsmaatschappij. Testamenten zijn nou eenmaal minder in beeld om over na te denken en als het leven goed gaat, is dat misschien ook goed te begrijpen.

Meer

Echtscheiding, Eigen bijdrage, Erfenis, Erfrecht, Kinderen, Levenspartner, Levenstestament, Nieuw testament, Notaris, Oud testament, Schenking, Testament vernieuwen

Blog thema: Testament

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

"Voorkom gezeur, benoem een executeur"

13 mei 2016

Wie in Nijmegen rechten heeft gestudeerd is bekend met deze woorden uit de titel van de blog. De professoren Schols verkondigen deze woorden sinds geruime tijd. "Een testament zonder executeur is géén testament" dragen zij ook al jaren in woord en geschrift uit. Tijd dus om aandacht te besteden aan de executeur.

Meer

Begrafenis, Bewind, Erfenis, Erfrecht, Executeur, Testament

Blog thema: Erfrecht

Erik van den Munckhof
Erik van den Munckhof Kandidaat-notaris

Let op met LATTEN (en andere gewijzigde omstandigheden)!

11 maart 2016

Bij het opmaken van testamenten doen mensen hun best om zo ver mogelijk vooruit te denken en om zo veel mogelijke situaties te beschrijven. Ons advies is juist om de situatie van dat moment te regelen. Het willen regelen van een verre toekomst betekent dat het in veel gevallen én erg lastig te verwoorden blijkt én niet te overzien. Gevolg van zo’n verstrekkende regeling kan dan zijn dat mensen denken dat ze alles hebben geregeld en zich in de jaren daarna onvoldoende bewust zijn van de inhoud van die regeling. Met als resultaat dat testamenten niet worden aangepast als de situatie (of relatie) anders wordt.

Meer

Aanpassen, Erfenis, Nalatenschap, Testament

Thema's: Erfrecht , Huwelijkse voorwaarden , Samenwonen

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Bedrijfsopvolging binnen de familie: is sprake van een schenking?

9 maart 2016

De overdracht van een familiebedrijf van ouders op één van hun kinderen leidt bij overlijden van de laatste ouder regelmatig tot discussie tussen deze erfgenaam en zijn broers en/of zussen. Was de koopsom wel marktconform? Is er geen sprake van bevoordeling van dat kind ten opzichte van andere kinderen uit het gezin? Wat betekent dit voor zijn erfdeel en dat van de andere kinderen? Duidelijke vastlegging door ouders van bedoeling en wensen bij of na de bedrijfsoverdracht voorkomt discussie daarover. Dat bewijst de recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2016.

Meer

Bedrijfsopvolging, Erfenis, Schenking, Testament

Thema's: Erfrecht , Overdracht van onderneming

Erfenis? Pas op met zuiver aanvaarden

14 januari 2016

Erfgenamen hebben vaak hoge verwachtingen van een erfenis. Mijn ervaring is dat nabestaanden zich hierdoor snel gedragen als erfgenaam en onvoldoende beseffen dat hun gedrag (juridische) gevolgen heeft. Het meest vergaande gevolg is dat erfgenamen schulden van de overledene uit hun eigen vermogen moeten voldoen. Het is daarom niet altijd verstandig om een nalatenschap zonder meer te aanvaarden. In mijn blog zet ik uiteen hoe je problemen kunt voorkomen.

Meer

Aanvaarden, Beneficiair aanvaarden, Erfenis, Erfgenaam

Blog thema: Erfrecht

Echtscheiding en de schenking of erfenis met uitsluitingsclausule: Alertheid geboden!

23 juni 2014

Bij echtscheiding leiden de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen vaak tot discussie en geschillen tussen de scheidende echtgenoten. Die schenkingen en erfenissen zijn in de regel van ouders afkomstig.

Meer

Echtscheiding, Erfenis, Schenking

Blog thema: Gemeenschap van goederen